Zahrada-cs.com - vše pro zahradu a pěstování rostlin

Soutěže se zahradní tématikou o zajímavé ceny

Do 30. 10. 2016 soutěž o 3 knihy Biodynamické zahradničení od Euromedia Group k.s
Do 27. 11. 2016 soutěž o 3 knihy Jednoduché aranžování květin od Euromedia Group k.s

Rostliny: Malus trilobata - jabloň trojlaločná

Malus trilobata - jabloň trojlaločná
Jabloň trojlaločná je zvláštností, kterou řadíme mezi rarity, neboť této překrásné dřeviny se pěstuje velice málo a je obtížně dostupná. Jejím charakteristickým znakem je tvar listů, který anglická RHS encyklopedie klasifikuje jako javorolisté. Já bych ještě doplnil podobnost k listům hlohu. Jsou opadavé, hluboce dřípené se zaoblenými konci, středně až tmavě zelené v létě, přičemž na podzim se mění na fantastickou směs ohnivě oranžové, lososově růžové a vínově červené. Takto zbarvené na stromě vydrží poměrně dlouho.

Lokality: Lokalita Pod Hraběcí horou

Lokalita Pod Hraběcí horou - mapa (MAPYCZ)
Travnatá stráň 2 km západně od obce Hnanice při okrajové části smíšeného lesa s názvem Hraběcí hora. Je součástí území Národního parku Podyjí. Stráň má východní expozici, porostlá jen travobylinnými společenstvy rostlin, bez příměsí dřevin. Její rozloha jsou 3 ha. Na západě ji ohraničuje listnatý les, ze severní strany vinohrad, na jižní a východní straně keřovité meze. Území je velice bohaté na bylinná společenstva rostlin, z nichž mnohé patří do kategorie chráněných.

Rostliny: Fallopia aubertii - opletka čínská

Fallopia aubertii - opletka čínská
Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae)
Dřevnatějící, ovíjivá liána se stonky přes 6 m dlouhými (někdy až 10 m). Pro svůj růst potřebuje oporu. V zemi má bohatě vyvinutý kořenový systém.
Listy krátce řapíkaté s čepelí kopinatou až hluboce srdčitou nebo střelovitou, konci špičatou.
Květy jsou zpočátku bílé, později narůžovělé a vytvářejí bohatě latovité květenství.
Kvete 1. polovina VI – 2. polovina IX (- začátek X).

Rostliny: Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae)
Bylina nízká, vytrvalá, hustě trsnatá, sivozelená, 5-20 cm vysoká. V zemi má větvený kůlový kořen.
Lodyhy přímé, kolénkaté, vidličnatě větvené, zčásti květonosné, ostatní sterilní (ty bývají kratší), listnaté, přezimující.
Listy úzké, čárkovitě štětinaté, špičaté. Na lodyze jsou ve svazečcích, na bázi srostlé.
Květy drobné, nezřetelně vyvinuté, bílé a jsou sestaveny v husté květenství.
Kvete 1. polovina V – 1. polovina VII.

Rostliny: Acer davidii - javor Davidův

Acer davidii - javor Davidův
Javor Davidův je málo rozšířený, přesto bezproblémový, atraktivní javor původem z Číny. V roce 1869 jej objevil jezuitský kněz Jean Pierre Armand David. Pěstuje se zejména pro výraznou kresbu kmene a silnějších větví, které jsou nápadně zeleně a krémově bíle proužkované. S věkem zelená barva lehce bledne na šedozelenou. Na jaře vykvétá typickými „motýlky“ v 5-7 cm dlouhých hroznech.

Rostliny: Saponaria officinalis - mydlice lékařská

Saponaria officinalis - mydlice lékařská
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae)
Bylina vytrvalá, trsnatá, 25-80 cm vysoká. V zemi má větvený oddenek.
Lodyhy přímé, v horní části větvené, oblé, listnaté.
Listy vstřícné, spodní lodyžní krátce řapíkaté, horní přisedlé. Mají kopinatý tvar, po okrajích jsou drsné, špičaté, žilnatina výrazná.
Květy velké, vyrůstají z paždí nejvyšších listů, jsou bílébledě růžové, korunní lístky mírně vykrojené, slabě voní.
Kvete 2. polovina VI – 2. polovina VIII.

Rostliny: Minuartia setacea - kuřička štětinkatá

Minuartia setacea - kuřička štětinkatá
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae)
Bylina vytrvalá, trsnatá, až 15 cm vysoká. V zemi má kratší kořen.
Lodyhy četné, v horní části větvené, listnaté.
Listy uzoučké, vzpřímené či mírně zakřivené, v úžlabí s listovými svazečky, při bázi krátce brvité.
Květy drobné bílé, kališní lístky bílé se zeleným středním proužkem.
Kvete 1. polovina V – 2. polovina VII.

Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)
Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Rostliny Středozemí

Rostliny Středozemí
Důvodem pro druhé vydání knihy byla potřeba rozšíření počtu uváděných druhů ve speciální části v jednotné atlasové formě. U každého druhu jsou uvedeny informace v pořadí: latinské a české jméno, případně synonymum (pokud to bylo možné, i národní jméno světových jazyků středozemních států), čeleď, základní morfologické znaky druhu, doba květu, stanoviště, rozšíření ve Středozemí, a pokud druh má, tak i jeho praktický význam (i pro naši republiku). V nutných případech je upozorněno i na rozdíly zaměnitelných druhů či na taxonomickou složitost. Každý druh je pak na protilehlé straně vyobrazen podle významu na jedné nebo více fotografiích. V prvním vydání bylo takto uvedeno zhruba 350 druhů, ve druhém vydání je tento počet rozšířen asi o 150 druhů, a to na základě autorových zkušeností z dalších exkurzí a připomínek odborníků i čtenářů.

Betonové prefabrikáty tvaru L

Betonové prefabrikáty tvaru L (BUXCZ)
Zídky z pravoúhlých betonových prefabrikátů tvaru L, jejichž paty jsou zapouštěny do svahu, představují relativně jednoduché řešení pro mnohé zahrady u domu. Svislé dilatační spáry mezi jednotlivými díly zůstávají bez výplně a fungují jako drenáž. Výška zdi je možná v rozmezí 45–300 cm, přičemž preferovány jsou nižší zdi, hlavně kvůli menší hmotnosti a snazší dopravě materiálu. Dvě části dílů mohou svírat úhel 90° nebo 135° a tyto úhly mohou být i zaoblené. Povrchové části prefabrikátů, na které je vidět, mohou být hladké, popískované nebo zarostlé shora či zdola.