Rostliny: Matricaria matricarioides - heřmánek terčovitý

Poslal(a) 13.12. 2018 15:23:53 (7937 čtenářů)

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Heřmánek terčovitý je jednoletá, silně vonná bylina, která voní podobně, ale trochu méně příjemně než heřmánek pravý, kterému je blízce příbuzná. Je pouze 5 – 40 cm vysoká, ale statnější, s tlustšími lodyhami a hustšího vzrůstu, hlavně v hořejší polovině rozvětvená, lysá, s listy střídavými, dvakrát až třikrát peřenosečnými v čárkovitě kopinaté, 0,5 – 1 mm široké, špičaté úkrojky.

Matricaria matricarioides - heřmánek terčovitý

Úbory mají 5 – 8 mm v průměru, jsou složené pouze z pravidelných, oboupohlavných terčovitých kvítků, které mají čtyřcípou žlutozelenou korunu a sedí na kuželovitě vyklenutém lůžku bez plevek. Paprskující květy s korunou jazykovitou nejsou vyvinuty. Zákrov je polokulovitý, složený z víceřadých listenů, jež jsou všecky přibližně stejně dlouhé, podlouhle vejčité, tupé, s širokým, průsvitným a blanitým okrajem. Nažky jsou 1,5 mm dlouhé, na vnitřní straně se 4 nezřetelnými, podélnými rýhami. Kvete od července do září.

Výskyt: Roste u nás skoro všude, hojně na návsích, u cest i na pěšinkách, u silnic i na jiných pustých místech, z roviny až do podhůří. Tato zajímavá plevelová rostlina je domovem ve východní Asii a snad i v Severní Americe (není-li tam ovšem zplanělá podobně jako v Evropě). Jinak dnes roste skoro všude v mírných pásech severní i jižní polokoule. V Čechách se poprvé objevila u Záběhlic nedaleko Prahy r. 1853 a r. 1859 byla nalezena také u Podmokel. R. 1889 byl první její výskyt zaznamenán z Vídně a r. 1890 byla nalezena poprvé na Moravě. Šířila se zřejmě nejdříve kolem železnic, pak i podél silnic a posléze i podél polních cest. Od počátku 20. století nastalo její lavinové šíření, takže dnes není v Evropě místa, kde by nerostla

Využití: Její léčivé účinky jsou skoro stejné jako u heřmánku lékařského, přesto však se k lékařským účelům sbírá zřídkakdy.
Text: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz, foto Zdena Nováková
10 článků v tomto tématu
22.02. 2019
10.40 kB čtenářů
Zlaté kvítky talovínu a orseje
Talovín, latinsky Eranthis hyemalis je drobná hliznatá rostlinka, kvetoucí velmi časně zjara. Objevuje se již v únoru, kvete až do března. Vyjímá se jednotlivě ve skalce i ve skupinách pod
01.02. 2019
10.49 kB čtenářů
Atropa bella-dona - rulík zlomocný
Lilkovité rostliny přináší světu užitek i smutek. Vedle rajčat, paprik, brambor se v této čeledi vyskytují takové jedovaté rostliny jako je například samotný lilek, rulík, blín, a v neposlední
28.11. 2018
10.11 kB čtenářů
Echium vulgare - hadinec obecný
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae) Popis: Je to dvouletá, 25 - 100 cm vysoká rostlina, srstnatá, s chlupy nasazenými na bradavkách. Lodyha je vzpřímená, jednoduchá, silná, s červenými skvrnkami,
28.11. 2018
7.06 kB čtenářů
Polygonum bistorta - rdesno hadí kořen
Další názvy: hadí kořen větší Synonyma: Bistorta major Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae) Lidové názvy: rdesno, hadovec, kartáčky
24.11. 2018
7.90 kB čtenářů
Coronilla varia - čičorka pestrá
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Popis: Je to vytrvalá statná rostlina s tlustým, větveným oddenkem a lodyhami přes 1 metr dlouhými, nápadně hranatými, poléhavými nebo vystoupavými, často i
24.11. 2018
7.57 kB čtenářů
Arum alpinum - aron alpský
Čeleď: aronovité (Araceae) Popis: Je to vytrvalá, 15 - 40 cm vysoká rostlina s hlízovitým oddenkem, který s lodyhou svírá ostrý úhel. Lodyha je vzpřímená, na bázi šupinatá, tak dlouhá
07.11. 2018
4.11 kB čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Ptačinec prostřední: plevel plný vitaminů Ptačinec prostřední roste v nejedné zahradě. Drobné bílé hvězdičky květů a světle zelené vejčité lístky s hladkými okraji přisedají k
17.10. 2018
7.38 kB čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Plevel měsíce října: ptačinec prostřední Ptačinec prostřední (Stellaria media) je jednoletý, plošně se rozrůstající semenný plevel, který se na zahradách vyskytuje téměř celoročně.
11.10. 2018
5.18 kB čtenářů
Conyza canadensis - turan kanadský
Plevel měsíce října: turan kanadský Turan kanadský (Conyza canadensis) pochází se Severní Ameriky a do Evropy, přesněji do botanické zahrady ve Francii, byl přivezen v 17. století. Odtud
20.09. 2018
7.90 kB čtenářů
Glechoma hederacea - popenec obecný
Plevel měsíce září: popenec obecný Popenec obecný, známý také jako břečťanovitý (Glechoma hederacea), se vyznačuje čtyřhrannými stonky a ledvinitými až srdčitými listy. Přibližně