Rostliny: Atropa bella-dona - rulík zlomocný

Poslal(a) 01.02. 2019 10:38:31 (10551 čtenářů)

Lilkovité rostliny přináší světu užitek i smutek. Vedle rajčat, paprik, brambor se v této čeledi vyskytují takové jedovaté rostliny jako je například samotný lilek, rulík, blín, a v neposlední řadě i tabák.

Atropa bella-dona - rulík zlomocný

Tabák je důležitou tržní rostlinou, díky níž (spíše dani na tabákové výrobky uvalené) se může lépe rozvíjet například naše školství a i zdravotnictví.

Ovšem rulík mezi „pilíře“ daňového systému nepatří. To je jen obyčejná jedovatá (léčivá) rostlina. Atropa bella-dona, jeho latinské jméno říká, že rostlina je velmi jedovatá (atropos= neodvratitelný, přeneseně vysoce jedovatý) a dělá dámy krásné (bella dona= krásná paní). Z bobulí se ve středověké Itálii dělala líčidla, šťávu z rostliny si některé paní vstřikovaly do očí (měly potom „ohnivě“ či „žádostivě“ otevřené zorničky).

Roste jako plevel na rumištích, polích, v přírodě se vyskytuje v listnatých lesích pahorkatin, podhorského stupně. Pro lékařské účely se sbírá v přírodě i pěstuje na polích.

Je to natolik jedovatá léčivá rostlina, že bez dohledu lékaře, přesně určeného dávkování ji nelze užívat, bez doporučení lékaře není možné užívat ani vyráběné léky.
Text a foto ing. Ivan Dvořák
10 článků v tomto tématu
22.02. 2019
10.56 kB čtenářů
Zlaté kvítky talovínu a orseje
Talovín, latinsky Eranthis hyemalis je drobná hliznatá rostlinka, kvetoucí velmi časně zjara. Objevuje se již v únoru, kvete až do března. Vyjímá se jednotlivě ve skalce i ve skupinách pod
13.12. 2018
7.98 kB čtenářů
Matricaria matricarioides - heřmánek terčovitý
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Heřmánek terčovitý je jednoletá, silně vonná bylina, která voní podobně, ale trochu méně příjemně než heřmánek pravý, kterému je blízce příbuzná.
28.11. 2018
10.16 kB čtenářů
Echium vulgare - hadinec obecný
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae) Popis: Je to dvouletá, 25 - 100 cm vysoká rostlina, srstnatá, s chlupy nasazenými na bradavkách. Lodyha je vzpřímená, jednoduchá, silná, s červenými skvrnkami,
28.11. 2018
7.11 kB čtenářů
Polygonum bistorta - rdesno hadí kořen
Další názvy: hadí kořen větší Synonyma: Bistorta major Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae) Lidové názvy: rdesno, hadovec, kartáčky
24.11. 2018
7.95 kB čtenářů
Coronilla varia - čičorka pestrá
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Popis: Je to vytrvalá statná rostlina s tlustým, větveným oddenkem a lodyhami přes 1 metr dlouhými, nápadně hranatými, poléhavými nebo vystoupavými, často i
24.11. 2018
7.62 kB čtenářů
Arum alpinum - aron alpský
Čeleď: aronovité (Araceae) Popis: Je to vytrvalá, 15 - 40 cm vysoká rostlina s hlízovitým oddenkem, který s lodyhou svírá ostrý úhel. Lodyha je vzpřímená, na bázi šupinatá, tak dlouhá
07.11. 2018
4.15 kB čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Ptačinec prostřední: plevel plný vitaminů Ptačinec prostřední roste v nejedné zahradě. Drobné bílé hvězdičky květů a světle zelené vejčité lístky s hladkými okraji přisedají k
17.10. 2018
7.44 kB čtenářů
Stellaria media - ptačinec prostřední
Plevel měsíce října: ptačinec prostřední Ptačinec prostřední (Stellaria media) je jednoletý, plošně se rozrůstající semenný plevel, který se na zahradách vyskytuje téměř celoročně.
11.10. 2018
5.21 kB čtenářů
Conyza canadensis - turan kanadský
Plevel měsíce října: turan kanadský Turan kanadský (Conyza canadensis) pochází se Severní Ameriky a do Evropy, přesněji do botanické zahrady ve Francii, byl přivezen v 17. století. Odtud
20.09. 2018
7.94 kB čtenářů
Glechoma hederacea - popenec obecný
Plevel měsíce září: popenec obecný Popenec obecný, známý také jako břečťanovitý (Glechoma hederacea), se vyznačuje čtyřhrannými stonky a ledvinitými až srdčitými listy. Přibližně