Parky města Brna - Park Koliště I

Poslal(a) 22.06. 2007 11:41:58 (22016 čtenářů)

Park Koliště I. je součástí parkového areálu založeného na okruhu rušeného městského opevnění v místech dnešního Moravského nám. a ul. Koliště. Pojmenování parku je odvozeno od názvu otevřeného prostoru před hradbami opevnění. Na kolišti před hradbami byly vysazovány procházkové lipové aleje už od roku 1793.

V roce 1835 bylo celé koliště od Moravského náměstí až k parku Denisovy sady (dříve Františkov) osazeno alejemi, které byly od roku 1836 rušeny výstavbou nádraží a celnice. V polovině 19. století byl po zrušení hradeb a bastionů mezi dnešními ulicemi Koliště a Rooseveltova založen reprezentační okružní park. V roce 1864 byly zahradníkem Antonínem Šebánkem zahájeny další úpravy parku. Hlavní osou parku byla středová alej s hudebním pavilonem, promenádní stromovka s kavárnou, rondely s lavicemi a květinovými rabaty, s litinovými kašnami, s meteorologickým sloupem z roku 1886 a s pomníky. Na konci 19. století a ve 20. století byly v okružním parku postupně postaveny reprezentační budovy. Park Koliště je prvním významným příkladem okružního parku v českých zemích.

Interiér parku

Jarní exploze květů

Veřejná zeleň města Brna
Údolní 5, 658 93 Brno
http://vzmb.brno.cz/

Články: parky města

16.07. 2007
17.76 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
26.06. 2007
31.79 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
29.06. 2007
22.68 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Špilberk
29.06. 2007
30.79 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
25.77 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
18.07. 2007
20.11 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
23.07. 2007
18.25 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
12.07. 2007
19.72 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
16.07. 2007
19.60 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
21.06. 2007
26.52 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Atlas / Zeleň
08.10. 2012
26.55 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
7.57 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
6.16 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
13.04 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB