Botanické lilie (2)

Poslal(a) 10.07. 2007 16:08:13 (11562 čtenářů)

Rod Lilium se skládá z různých druhů, které se podle příbuznosti spojují do několika sekcí, v jejichž rámci se obyčejně mohou navzájem křížit. Druh je základní systematickou jednotkou. Zahrnuje jedince společného původu, kteří si jsou velmi podobní a které lze přesně oddělit od jiných druhů.

Nižší taxonomickou jednotkou je varieta (botanická odrůda), která zahrnuje jedince s určitými společnými morfologickými znaky, kterými se ostře neohraničují od jiných podobných variet stejného druhu. Vědecké názvy botanických lilií jsou latinské nebo latinizované, tištěny bývají kurzívou. Často je doplňuje jméno nebo zkratka autora, který lilii popsal, a rok publikování. Název rodu začíná velkým písmenem, názvy druhů a variet malými (např. Lilium henryi var. citrinum). České názvy lilií vznikly většinou překladem latinského názvu, přičemž druhový přívlastek se dává vždy na druhé místo (např. lilie Henryova). V této publikaci byla dána přednost českým názvům, protože lilie již u nás není exotickou rostlinou, jako tomu bylo před několika desítkami let.

Hybridní druhy, které vytvořil člověk, mají před druhovým názvem ležatý křížek (např. L. x testaceum = L. candidum x L. chalcedonicum, L. x aurelianense = L. sargentiae x L. henryi).Tyto lilie včetně odrůd náležejí také k rodu Lilium, podléhají však pravidlům nomenklatury pěstovaných rostlin.

Většina druhů lilií byla popsána pod rozdílnými názvy, proto se u nich vyskytují četná synonyma (např. L. lankongense = L. duchartrei, L. tigrinum = L. lancifolium, L. tenuifolium = L. pumilum aj.). Podobně se i v češtině se používají starší názvy, jako např. lilie cibulkonosná pro lilii pacibulkatou a lilie zlatohlávek pro lilii zlatohlavou.
Ukázka textu z knihy Pěstujeme Lilie, Břetislav Mičulka
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Články: botanické lilie

02.07. 2007
29.00 kB čtenářů
Pěstujeme lilie
10.07. 2007
34.12 kB čtenářů
Botanické lilie (1)
18.07. 2007
14.11 kB čtenářů
Evropanky
12.07. 2007
30.23 kB čtenářů
Pěstované lilie
15.02. 2008
69.62 kB čtenářů
Lilium - lilie
27.11. 2004
16.84 kB čtenářů
Cibulnaté rostliny
02.09. 2010
19.70 kB čtenářů
Cibuloviny - orientační hloubka výsadby
11.01. 2012
21.19 kB čtenářů
Lilie - klasifikace lilií
30.01. 2009
30.59 kB čtenářů
Lilium - lilie (1)
Atlas / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
24.10. 2018
566 čtenářů
Výsadba lilií
23.10. 2018
27.14 kB čtenářů
Begónie - pěstování
03.09. 2018
1.57 kB čtenářů
Mečík - uskladnění
07.08. 2018
1.15 kB čtenářů
Cibuloviny vyjmutí z půdy
11.04. 2018
4.44 kB čtenářů
Mečík - pěstování
03.04. 2018
1.59 kB čtenářů
Odkvetlé cibuloviny
26.05. 2017
49.81 kB čtenářů
Brambořík - péče po odkvětu
24.04. 2017
147.52 kB čtenářů
Begonie - pěstování
15.04. 2017
1.82 kB čtenářů
Bramboříky
26.03. 2017
4.05 kB čtenářů
Hymenocallis - pěstování