Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy

Poslal(a) 16.07. 2007 07:37:45 (20224 čtenářů)

Centrální park Jižní svahy

Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní části největšího zlínského sídliště. Rekreační plocha zeleně o rozloze 11 ha spojuje území tzv. II. etapy JS (od ul. Česká a od ul. Hony) s novou bytovou zástavbou na Podlesí a hlavně s plochou lesa, který je východištěm turistických cest. Páteří parku je kombinovaná komunikace pro pěší a cyklisty spojující stávající krajinu - lesní porosty s plochami bydlení na úbočí kopce. Komunikace začíná u II. segmentového domu a končí u točny MHD Kocanda a celkem měří 1 km.

K ulici České se park svažuje tzv. Kozlovým žlebem, kde se nachází stávající porosty přírodního charakteru a na ně jsou navázány nové výsadby dřevin.
Na plochy u žlebu na západním okraji parku je situován soubor 7 sportovišť s univerzálními plochami pro míčové hry a cvičnou tenisovou stěnou. Je zde také plánován obslužný objekt, zapuštěný pod úroveň terénu.
Parková část (tzv. parková krajina) je srdcem parku a obsahuje v sobě rozsáhlé sadové úpravy s řadou květinových záhonů, travnatých ploch se soliterními dřevinami a také nezbytné odpočívadla a atraktivní dětské hřiště s lanovou pyramidou, horolezeckou stěnou a dalšími zajímavými hracími prvky. Prostor je oživen pítkem, které přivítají zejména děti na dětském hřišti.
Dominantním prvkem parkové části bude terénní modelace centrálního objektu (tzv. kráter), tvořící přírodní amfiteátr s multifunkčním využitím. Výrazným prvkem bude též vodní biotop na západním úpatí centrálního objektu, zásobovaný dešťovou vodou ze střech nových bytových domů na okraji parku. Vodní biotop bude mít výrazný vliv na mikroklima daného území a zároveň využívá a zadržuje dešťovou vodu spadlou na toto území sídliště. Důležitým prvkem bude stavba kavárny s výhledem na západní část Zlína, která bude mít v sobě ukryto také nezbytné zázemí pro park vč. veřejného WC. Právě toto území bude předmětem veřejného projednání, které se bude konat v pondělí 14.5.2007 v Salesiánském klubu mládeže na Jižních Svazích.

Celý projekt byl od samého začátku realizován ve spolupráci s veřejností. Obyvatelé Jižních Svahů - a tím i jeho budoucí uživatelé - měli možnost se vyjádřit k náplni parku, rozmístnění jednotlivých funkčních částí i k jeho etapizaci. Příkladem této spolupráce může být hrací prvek pod II. segmentem ve tvaru slonů, který si navrhly děti samy.
Realizace Centrálního parku Jižní Svahy:
r. 1998 - 2000 : Kozlův žleb (pod mostem na ul. Okružní)
r. 2001 - 2002 : dětské hřiště pod II. segmentem, sportoviště se 7 hřišti pro míčové hry a prvním úsekem cyklostezky od II. segmentu ke Kozlovu žlebu
r.2002 - 2003: dokončení cyklostezky až po Podlesí V vč. výsadeb pásu zeleně za novými domy na Podlesí V
r.2004 - 2005: část pracovně nazývaná parková krajina pod novými domy na ul. Podlesí s atraktivním dětským hřištěm, odpočívadly a rozsáhlými sadovými úpravami
r.2006 - realizace tzv. Pohádkového lesa a navezení potřebné zeminy pro centrální terénní modelace (území tzv. kráteru s plánovanou kavárnou a vodním biotopem)

Celkové náklady vložené do dnešní doby do Centrálního parku Jižní Svahy:
44 milionů korun, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj: 11 milionů v roce 2001 a 4,5 milionu v roce 2005 z fondu Regenerace panelových sídlišť.

Centrální park Jižní svahy

Centrální park Jižní svahy

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
www.mestozlin.cz

Články: parky města

16.07. 2007
18.57 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
26.06. 2007
32.70 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
29.06. 2007
23.66 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Špilberk
29.06. 2007
32.35 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
26.54 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
18.07. 2007
20.78 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
23.07. 2007
19.14 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
12.07. 2007
20.56 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
22.06. 2007
22.64 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Koliště I
21.06. 2007
27.34 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Atlas / Zeleň
08.10. 2012
27.11 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
7.89 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
6.39 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
13.49 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB