Parky města Olomouce - Bezručovy sady

Poslal(a) 18.07. 2007 11:00:34 (22943 čtenářů)

Parky města Olomouc - Bezručovy sady

Park Bezručovy sady vznikl na přelomu století (1898), kdy zde bylo započato s prvními sadovnickými úpravami. V těchto místech pod středověkými a tereziánskými městskými hradbami, panovaly ještě ve 30. letech 19. století katastrofální hygienické podmínky, neboť sem zatékaly splašky z domů stojících na hradbách.

Ke změně došlo až v roce 1835, po vybudování kanalizace a následném vybudování promenádní cesty, která dnešními sady prochází.Při tvorbě i rekonstrukci sadů dokázali jejich tvůrci velmi dobře využít zdejších krajinných scenérií - skal, městských hradeb a ramene řeky Moravy - Mlýnského potoka, který tvoří předěl mezi sady a ohrazenou částí botanické zahrady. Stromové patro tvoří běžné druhy dřevin. Skupiny štíhlých smrků pančičových (Picea omorika) jsou novějšího data. U někdejšího pavilonu D roste velká skupina opadavých i stálezelených pěnišníků (Rhododendron). Břehy Moravy při jejím vtoku pokrývají souvislé porosty nízkých forem tisu. Z původních druhů naší flory roste na skalách zvěšinec zední (Cymbalaria muralis), zajímavý neobvyklým způsobem rozšiřováním semen.

Architektonickou součástí Bezručových sadů je Jihoslovanské mauzoleum, společná hrobka s pozůstatky jihoslovanských vojáků, kteří během I. světové války z roku 1926 zemřeli na území Moravy a Slezska. Jedenáct metrů vysoká stavba v antikizujícím stylu podle návrhu olomouckého architekta Huberta Austa vyrostla v roce 1926 na území, které město darovalo tehdejšímu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Památník Petra Bezruče olomouckých sochařů Rudolfa Doležala, Karla Lenharta a Vojtěcha Hořínka byl odhalen v roce 1947.

Botanická zahrada, součást Bezručových sadů, vznikla díky záměru rozšířit exteriéry výstaviště o tzv. Korunní pevnůstku (v 60. letech minulého století). Od 70. let zde začal vyrůstat nový park, reprezentující progresivní sadovnické záměry. Díky koncepci odlišné od té, která charakterizuje historické parky, je její území rozčleněno do menších celků, včetně tzv. zahrad národů, alpina a rozária s unikátní sbírkou 10.000 keřů růží ve více než 670 nejrozmanitějších domácích i světových odrůdách.
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
www.flora-ol.cz

Články: parky města

16.07. 2007
20.84 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
26.06. 2007
35.25 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
29.06. 2007
26.61 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Špilberk
29.06. 2007
36.09 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
28.84 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
23.07. 2007
21.96 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
12.07. 2007
23.15 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
22.06. 2007
24.21 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Koliště I
16.07. 2007
21.94 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
21.06. 2007
29.89 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Atlas / Zeleň
08.10. 2012
29.16 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
8.99 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
7.24 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.73 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB