Pozvánka: FOR CITY - výstavy v Letňanech

Poslal(a) 23.09. 2007 14:23:21 (15127 čtenářů)

Společnost ABF, a. s., pořádá ve dnech 13.–15. listopadu 2007 komplex odborných výstav FOR CITY. Výstavy jsou zaměřeny především na municipální sféru, a to v tom smyslu, že zde budou vystavovat výrobní a obchodní společnosti, které mají co nabídnout krajům, městům a obcím a jsou potenciálními uchazeči o veřejné zakázky.

Ekologie, veřejná zeleň a doprava – hlavní témata výstav
Výstava Eco City se bude konat již potřinácté. Její hlavní tematikou je životní prostředí a udržitelný rozvoj krajů, měst a obcí. Bude se zde prezentovat zejména oblast odpadů, elektroodpadů, biopaliv a obnovitelných zdrojů energie, jako je biomasa, bioplyn a solární energie. Výstava Zelené město, která vstupuje letos do třetího ročníku, je věnována veřejné zeleni a městskému parteru a vystavovat zde budou jak projekční firmy, tak i firmy zaměřené na realizaci, údržbu a správu zelených ploch. Poslední ze skupiny, výstava Eurotraffic, přijde už posedmé s expozicemi produktů z oblasti dopravního inženýrství a dopravně-technických zařízení. V centru pozornosti budou témata jako telematika v dopravě, logistika, dopravní značení nebo bezpečnost silničního provozu. Součástí výstav bude také samostatná výstavní sekce eGovernment se specifickým zaměřením na informační a komunikační technologie uplatňující se ve veřejné správě.

Připravuje se bohatý doprovodný program
Ve srovnání s předchozími ročníky se letošní výstavy For City mohou chlubit skutečně bohatým odborným doprovodným programem, na jehož přípravě se podílejí zkušení specialisté. Mezi hlavní spoluorganizátory patří například Národní síť Zdravých měst ČR, CZ Biom (České sdružení pro biomasu), Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a další subjekty. Během tří dnů by se mělo uskutečnit celkem jedenáct akcí rozdělených do tří tematických sekcí plus jedna navíc.

V sekci Doprava proběhne konference Udržitelná a bezpečná doprava a semináře nazvané Biopaliva a Zemní plyn v dopravě. V sekci Ekologie nás čeká celkem sedm seminářů na témata Bioodpady, Bioplynové stanice, Biomasa, Kořenové čistírny, Zelené úřadování, Elektroodpad a Solární energie. A konečně Bude uspořádán seminář na téma Zeleň ve veřejném prostoru, kde se bude probírat např. legislativa a možné zdroje financování projektů (např. přednáška Dotační nástroje pro tvorbu a obnovu sídelní zeleně, budou se také uvádět příklady z praxe. Mimo tyto sekce je plánována ještě konference ePublic Administration, která po tematické stránce tvoří doplněk k výstavní sekci eGovernment.

Není to ale jen odborný program, na co se mohou návštěvníci výstav, kteří se sjedou do Prahy z různých částí republiky, těšit. Organizátoři pro ně chystají také kulturně-společenskou akci v nově zrestaurovaných prostorách Hudebního divadla v Karlíně.

FOR CITY 2007

FOR CITY 2007

PhDr. Lenka Ulrychová
manažer Veletržní správy ABF, a.s.
Václavské nám. 29 111 21 Praha 1
tel.: + 420 222 891 136, 602 424 186
fax: + 420 222 891 199, e-mail: ulrychova@abf.cz

Články: for city

25.06. 2010
12.47 kB čtenářů
FOR GREENERY - k městu patří zeleň
17.01. 2006
10.72 kB čtenářů
Možnosti prezentace na odborných výstavách cyklu FOR CITY v Praze 2006
08.01. 2006
14.23 kB čtenářů
Zelené město 2006
01.02. 2004
14.51 kB čtenářů
PRAGAFLOREA 2004
Atlas / Výstavy, veletrhy
28.09. 2017
3.12 kB čtenářů
Výstava dýní - BZ Praha Troja 2017
28.04. 2017
8.78 kB čtenářů
Flora Olomouc
30.12. 2016
31.90 kB čtenářů
Floriade 2012
10.12. 2016
4.76 kB čtenářů
Zámecká zahrada Čimelice
20.03. 2016
4.81 kB čtenářů
Výstava BONSAI 2016
30.09. 2015
4.38 kB čtenářů
Výstava dýní - BZ Praha Troja 2015
04.02. 2015
13.99 kB čtenářů
Výstava Zahrada Vysočiny
16.10. 2014
6.09 kB čtenářů
Výstava dýní - BZ Praha Troja 2014
10.08. 2014
7.71 kB čtenářů
Květiny našich prababiček - Botanická zahrada Praha Troja
15.03. 2014
7.37 kB čtenářů
Výstava orchidejí - BZ Praha 2014