Oplocení - stavebnice plotových prvků

Poslal(a) 03.11. 2007 20:07:26 (47473 čtenářů)

Plotové sloupky (VLADEKO)

Zahradní programy většiny firem a hypermarketů nabízejí ke stavbě laťových plotů všechny potřebné prvky v několika vesměs shodných typorozměrech: jak sloupky, tak rygle a latě, úchyty, kotvy, šroubení i nátěrové hmoty:

Sloupky ze smrkového dřeva jako hoblované hranoly v rozměrech 7 x 7 cm se doporučují pro plotová pole do délky 250 cm a výšku latí 130 cm, delší pole (max. 300 cm) s vyššími latěmi (nad 130 cm) vyžadují silnější sloupky rozměru 9 x 9 cm. První se dodávají v délkách 90, 110, 130, 150 a 190 cm, druhé silnější navíc v délce 240 cm. Obvykle si lze vybrat sloupky s rovnou hlavou, s jednostranným úkosem, se špicí ve tvaru pyramidy nebo oblouku.

Plotové rygle (někteří výrobci je označují jako břevna, příčky nebo paždíky) se nabízejí obvykle ve třech profilech: jako čtyřstranně hoblované trámky obdélníkového průřezu 40 x 70 mm nebo 45 x 90 mm pro díly delší než 200 cm, jako hranol se šikmou okapnicí (ta musí směřovat vždy šikmou hranou nahoru) nebo jako půlená frézovaná kulatina o průměru 80 nebo 100 mm. Délka všech typů odpovídá standardnímu modulu dílů plotů 200, 250 a 300 cm.

Plotové latě (lidově plaňky) hoblované ze smrkového dřeva se nabízejí s nejrůznější úpravou hlavy obvykle ve dvou profilech s šířkou 90 mm a tlouškou 18 mm (v tom případě počítejme s osmi latěmi na běžný metr plotu) nebo v silnějším provedení 95 x 22 mm. Posledních se na běžný metr plotového dílce vejde jen sedm kusů. Délky jsou odstupňovány obvykle od 80 do 150 cm (80, 100, 120 a 150 cm).

Vladeko je nabízí s úkosem, špicí, poloviční špicí, s obloukovou hlavou nebo se zakončením „frankmodel“. Jsou hoblované, nenapuštěné a nenatřené, hrany jsou sraženy. Na pohledové straně mohou mít i ozdobné podélné drážky. Mnozí výrobci se předhánějí v dalších „okrasných“ profilech hlav – nejčastěji kuželkového profilu nebo různých ornamentů. Nic ale nestojí v cestě pomocí přímočaré pily (tzv. kmitosky) vybraný typ plotovek u hlavy nebo i v jiných partiích prořezem individuálně dotvarovat.

Kovové úchyty
Dominující výrobci prefabrikovaných plotových prvků nabízejí v rámci stavebnice potřebné typy kotev a úchytů sloupů.

Oplocení - plaňkový plot (katalog VLADEKO)

Oplocení - kování (katalog VLADEKO)

Ukázka textu z knihy Oplocení, Jan Tůma
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.vladeko.cz

Články: oplocení stavebnice

28.08. 2007
15.58 kB čtenářů
Oplocení
09.11. 2007
51.58 kB čtenářů
Oplocení - drátěné ploty
24.11. 2008
72.15 kB čtenářů
Ploty - okrasa nebo opevnění
Atlas / Ploty a příslušenství
17.03. 2014
10.57 kB čtenářů
Živý plot
12.03. 2013
22.18 kB čtenářů
Proutěný plůtek
02.08. 2012
25.95 kB čtenářů
Ploty - postavení plotu
06.07. 2012
31.90 kB čtenářů
Plot z bambusových rohoží
25.04. 2011
18.94 kB čtenářů
Palisádový plot Best Kadent
29.10. 2009
11.33 kB čtenářů
Plůtky kolem stromů
16.01. 2009
26.50 kB čtenářů
Palisádový plot