Mrazuvzdornost japonských azalek

Poslal(a) 17.11. 2007 12:28:30 (43564 čtenářů)

Rhododendron obtusum 'Allotria'

Ve druhé polovině května nás každý rok drobnolisté azalky potěší bohatství květů v široké škále barev pastelových tónů. Zákazníci jsou zcela unešení jejich krásou, vznáší ale řadu dotazů a mnozí z nich mají pochybnosti o mrazuvzdornosti. V pěstovaném sortimentu lze najít odrůdy velmi odolné a samozřejmě i citlivější, které jsou ovšem pěstovány z důvodů jiných vlastností – velikost, barva či tvar květu, zajímavý habitus atd.

Drobnolisté japonské azalky představují širokou skupinu zahradních kříženců jejich základem je křížení druhů Rhod. obtusum x Rhod. yedoense. Počátky šlechtění sahají v západní Evropě do druhé poloviny 19. stol. Křížení bylo dále doplňováno o dalšími druhy Rhod. simsii, Rhod. kaempferi aj. Byly prováděny introdukce japonských hybridů a šlechtění postupně zvyšovalo nejprve barevnou škálu a posléze i mrazuvzdornost odrůd. Křížením u nás se zabývá VÚOZ v Průhonicích, kde byl jako dárce mrazuvzdornosti použit druh Rhod. yedoense, původem z Korei, známý svou vysokou mrazuvzdorností až -32°C.

U většiny odrůd japonských azalek se uvádí mrazuvzdornost v rozsahu -20 až -24 °C. Na přezimování má velký vliv výběr stanoviště, výška sněhové pokrývky a přirozený zimní stín. Rostliny vyžadují stanoviště chráněné v závětří s orientací na jihozápad až severozápad. Mladší rostliny je nutné chránit zimní přikrývkou chvojem nebo stínovací sítí proti zimnímu slunci, které působí největší škody koncem zimy – únor až začátek března. Citlivější odrůdy je potřebné chránit i v pozdějším věku.

V letech 2002 až 2006 jsme ověřovali přezimování vybraného sortimentu japonských azalek pěstovaných ve volné půdě. Rostliny byly vysazeny do rašelinového záhonu ve sponu 40 x 60 cm, minimálně 3 rostliny od odrůdy. Na zimu je záhon chráněn 50 % stínovkou a jednou vrstvou chvoje. Na přelomu dubna a května bylo hodnoceno poškození listů, poškození ročních výhonů a přezimování květních pupenů. Odrůdy pak byly celkově hodnoceny známkami od 1 do 5. Známka 1 představuje přezimování zcela bez poškození; známka 5 představuje silné poškození rostliny, opad listů, vymrznutí květních pupenů a často poškození i víceletého dřeva. Během hodnoceného období byl prováděn záznam teplot, průběh minimálních denních teplot od listopadu do března v jednotlivých zimách ukazuje graf. Uvedené hodnoty jsou naměřeny ve výšce 2m, ve výšce 5 cm nad zemí došlo několikrát ke krátkodobému poklesu ( 3-6 hod.) až pod -25°C.

Výsledky hodnocení ukazuje tabulka. Mezi nejodolnější odrůdy lze zařadit skupinu s hodnotou 1 až 1,5 bodu. Jejich poškození po přezimování je minimální a spolehlivě nakvétají. Velmi odolná je odrůda Ledicanense (Kavka a Opatrná, 1945), která přezimuje výborně, je spíše opadavá a má velké světle fialové květy s kresbou. Zajímavá je odolnost odrůdy Geisha Orange (syn. Satschiko) (Arends, 1971), která má kompaktní habitus a neobvyklou pastelově oranžovou barvu květů. Odrůda Allotria (Hachmann, 1981) patří mezi nejodolnější odrůdy s červeným květem.

Mezi středně odolné můžeme zařadit odrůdy s hodnocením 1,6 až 2,5 bodu. Při silnějších mrazech dochází obvykle k poškození listů a jejich opadu, namrzání výhonů je omezeno na bujné přírůstky se špatným vyzráním dřeva. U mladších rostlin může dojít k poškození květních pupenů. Mezi zajímavé odrůdy z této skupiny patří Ann Frank, Florida, Vltava atd. Zmínit je třeba novější odrůdu Fridoline (Hachmann, 1987), která má výraznou svítivě červenou barvu květů a odrůdu Maruschka (Hachmann, 1988) s pastelově červeným květem a pěkným lesklým zimním olistěním s bronzovým vybarvením.

Jako citlivé k mrazovému poškození lze zařadit odrůdy s hodnocením 2,6 až 3 body. Častěji trpí poškozením listů, namrzají více bujnější přírůstky a při teplotách pod -22 °C dochází k častějšímu poškození květních pupenů. Vyžadují důkladný výběr stanoviště a pečlivé zazimování, minimálně do stáří 5 až 6 let. Podle výsledků do této skupiny patří i některé odrůdy českého šlechtění – Blanice, Prof. Jeršov a Sázava, které jsou na druhou stranu velmi zajímavé tvarem květů a jejich barvou.

Odrůdy s hodnocením pod 3,1 bodu jsou velmi citlivé, často namrzají i ve starším dřevě a po silnějších mrazech pod -20°C déle regenerují a nekvetou. Zajímavé jsou spíše pro sbírkový sortiment a pro další šlechtění. Například odrůda Marilee zaujme svým poléhavým habitem a velmi pozdním kvetením.

Poznámky k souboru ke stažení:
List 1 "tab 2007" - Během hodnoceného období byl od listopadu do března prováděn záznam teplot. Několikrát došlo krátkodobě ve výšce 5 cm nad zemí k poklesu teploty až pod -25°C. zemí k poklesu teploty.
List 2 " minima" - Během hodnoceného období byl prováděn záznam minimálních teplot, které klesaly k hodnotám -20 až -22 °C, ve výšce 5 cm nad zemí došlo několikrát ke krátkodobému poklesu pod -25°C.

Rhododendron obtusum 'Geisha Orange'

Rhododendron obtusum 'Ledikanense'

Ing.Dr. Petr Franc
Zahradnictví P. Franc, Kamenné Žehrovice
www.zahrady-rostliny.cz

Články: mrazuvzdornost japonských

25.02. 2010
43.19 kB čtenářů
Euonymus japonicus 'Kathy' - brslen japonský
16.01. 2009
36.27 kB čtenářů
Skimmia reevesiana - skimie japonská
10.10. 2016
4.20 kB čtenářů
Skimmia japonica 'Fragrant Cloud' - skimie japonská
Atlas / Keře a stromy
23.10. 2018
851 čtenářů
Výsadba dřevin
04.10. 2018
937 čtenářů
Živý plot - podzimní řez
28.04. 2017
67.69 kB čtenářů
Neopadavé keře do živého plotu
19.03. 2017
6.45 kB čtenářů
Lišejník na větvích
19.09. 2016
3.64 kB čtenářů
Menší dřevina - metr od domu a 0,4 m od plynoměru
14.02. 2016
8.44 kB čtenářů
Keře, stromky a rostliny na terasu - celoroční!
04.05. 2015
13.72 kB čtenářů
Výsadba keřů
21.10. 2014
89.88 kB čtenářů
Vrba japonská - zasychání Hakuro Nishiki
16.12. 2013
12.32 kB čtenářů
Delonix - ohňový strom
11.10. 2013
12.94 kB čtenářů
Živé ploty nestříhané