Rostliny: Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Poslal(a) 28.11. 2007 11:29:22 (38921 čtenářů)

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Čeleď: růžovité (Rosaceae) | Je to keř nebo častěji středně velký strom, 16 - 18 m vysoký, s kulatou korunou. Kůru má světle šedou, v pozdějším věku podélně rýhovanou; mladé větve jsou červenohnědé, plstnaté, později olysalé. Pupeny jsou na hrotu chlupaté. Listy jsou lichozpeřené, se 4 - 9 jařmy přisedlých lístků, ostře 1 - 2krát pilovitých.

Květenství je v přímých chocholičnatých latách. Koruna je složena z 5 korunních plátků, asi 4 - 5 mm dlouhých, okrouhlých. Tyčinky v počtu 20 jsou tak dlouhé jako korunní plátky. Plod je červená malvice se 3 semeny. Kvete od konce května do poloviny července.

Výskyt: Má 2 poddruhy: subsp. aucuparia patří k subalpinsko-arktickým evropským typům a je u nás rozšířen od nížin až po horní hranici lesa. Druhý subsp. glabrata (W. et Gr.) Hayek roste od horní hranice lesa výše, a to zejména v kosodřevinovém stupni. První poddruh je přítomný skoro v každém jehličnatém lese, hlavně v jedlových smrčinách a smrčinách, kde v podrostu vyrůstá velmi pomalu. Uplatní se jen tehdy, je-li stromový porost vyvrácen, pak však často roste v souvislých porostech, které jsou potlačeny, až znovu doroste další generace smrku. Tyto téměř uzavřené porosty vytvářejí dočasné lesní fytocenózy, velmi důležité z hlediska ochrany půdy před zatravněním.

Využití: Je odolný vůči plynovým emisím v ovzduší a proto se hodí k vysazování kolem cest, do městských parků apod. Semena plodů obsahují mandlový olej a glykosid amygdalin. Seveřané připravují z plodů divokého jeřábu a z jeho kultivarů ocet a lihové nápoje.

Zajímavost: Obsah kyseliny parasorbinové v plodech zabraňuje klíčení semen; v přírodě vyklíčí semena poté, když prošla zažívacím traktem ptáků (nejčastěji drozdovití). Při umělém výsevu musí předcházet speciální příprava (stratifikace), spočívající ve střídavém uložení ve vrstvách mezi piliny, písek, jehličí apod.

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Michal Sochor
Botanika - teorie a praxe
botanika.borec.cz

foto Hana Vymazalová

Články: sorbus aucuparia

12.09. 2018
3.77 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
23.11. 2008
12.17 kB čtenářů
Rosa 'The Times Rose' - růže
16.08. 2011
35.02 kB čtenářů
Okrasné keře s jedlými plody
13.01. 2014
20.30 kB čtenářů
Hitparáda keřů pro ptáky
11.08. 2011
31.68 kB čtenářů
Sorbus aucuparia 'Edulis' - jeřáb ptačí
20.03. 2017
8.04 kB čtenářů
Stromy - výběr dřevin
06.06. 2007
50.12 kB čtenářů
Dřeviny pro lesní partie
18.10. 2007
23.28 kB čtenářů
Krása vybarvených listů
03.02. 2017
9.52 kB čtenářů
Přidání vápence do půdy (2)
14.04. 2009
31.65 kB čtenářů
Živé ploty - výsadbový plán pro volně rostoucí živé ploty