Substráty ke zlepšování půd

Poslal(a) 06.03. 2008 12:54:28 (21573 čtenářů)

Prostředky ke zlepšování půd se nepoužívají pro jejich obsah živin, ale v první řadě pro příznivé působení na strukturu půdy. Řadí se k nim také vápno a horninové moučky. Nejdůležitější prostředek ke zlepšování půd je kompost, který má zároveň i hnojivé účinky.

Zahradnický substrát (HORTUS)

Velmi hodnotné jsou komposty z hnoje, protože na zahradu vnášejí jen obtížně dostupný živočišný materiál. Ve specializovaných zahrádkářských obchodech se nabízejí pod různými obchodními jmény. Stejně jako všechna hnojiva z hnoje obsahují více živin nežli běžné komposty ze zelené hmoty nebo ze zahradního odpadu.

Produkty z kůry
V posledních letech se značně rozšířilo používání produktů z kůry. Materiál vznikající při zpracování dřeva se může připravovat ve třech kvalitách:
- Uleželá kůra vhodná k mulčování půdy.
- Pěstební substráty z kůry, které vyhovují nárokům pěstovaných rostlin. Připravují se kompostováním kůry ve směsi s jinými materiály (kontrolovaný rozklad).
- Tzv. kůrový humus, který vzniká kompostováním kůry a používá se pro zlepšování půd.

Použití rašeliny není nutné
Po dlouhá desetiletí se v zahradách běžně používala rašelina, tato praxe však není příliš smysluplná. Přestože je rašelina hodnotná jako trvalý humus, její těžbou se ničí rašeliniště, a tím se ztrácejí důležité životní prostory pro zvláštní rostliny a živočichy. Zcela absurdní je pěstování běžných rostlin s přídavkem kyselého substrátu, jakým je rašelina. Použití rašeliny má smysl jen u kyselomilných rostlin, například u pěnišníku, vřesu nebo vřesovce. Pěstitel má mnoho jiných alternativ a může se vyhnout přídavkům rašeliny do půdy.

Prodávané komposty
Celospolečenské problémy s odpady vedly ke kompostování průmyslovým způsobem. Komposty nebo humusové zeminy se nyní nabízejí jako balené substráty. Je třeba však dbát na jejich kvalitu – prodávané humusové zeminy nejsou z finančních důvodů vždy dobře vyzrálé. Jejich předností ve srovnání s domácími komposty je zpravidla nepřítomnost zárodků chorob a především semen plevelů.

Syntetické přísady
Pěstební substráty se někdy doplňují i uměle vyráběnými součástmi. Například Agrosil se skládá ze silikátových koloidů s vysokou vodní kapacitou.

Kvůli stejné vlastnosti se do půdy přimíchávají vločky pevné pěnové hmoty Hygromull, která se časem rozkládá. Naopak vločky Styromullu (polystyrol) se nerozkládají a slouží k prokypření a provzdušnění půdy. Hygropor je směsí částic obou uvedených materiálů.

Prostředky pro posílení rostlin
Tyto prostředky jsou na trhu již několik let. Nemají jednoznačné farmaceutické účinky, takže jejich prodej bývá snáze povolen. V první řadě rostliny posilují, a to podporou jejich obranyschopnosti a koloběhu živin.

Při nákupu těchto prostředků se vyplatí naslouchat doporučením zahrádkářů, kteří s nimi již mají zkušenosti. Například se osvědčily rostlinné extrakty z přesličky nebo z květů kozlíku.

V kostce
- Některá minerální hnojiva jsou snadno rozpustná a rostliny je rychle přijímají. Mohou však jako škodlivé látky pronikat do podzemní vody.
- Hnojiva z organických výchozích látek musí být nejdříve rozloženy půdními mikroorganismy. Přitom se živiny uvolňují postupně, rostliny je odebírají podle potřeby a zpravidla nedochází k nadměrnému obohacení půdy živinami.
- Podle potřeby lze používat jednoduchá, vícesložková a plná hnojiva nebo hnojiva s dlouhodobým účinkem.
- V domácí zahradě velmi pomáhají hnojivé jíchy z rostlin.
- Vápno, horninové moučky a jiné substráty obsahují sice také živiny, ale v první řadě slouží ke zlepšování půdy
Ukázka textu z knihy: Kompost, půda, hnojení; Robert Sulzberger
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto: www.hortus.raselina.cz
10 článků v tomto tématu
26.10. 2018
3.08 kB čtenářů
Užitečná mykorhiza
Málokdo ví, že kořeny některých rostlin žijí v oboustranně prospěšném (symbiotickém) vztahu s půdními houbami.
15.10. 2018
2.42 kB čtenářů
Kompost: výživa pro rostliny, zlepšení pro půdu
Kompost je ideálním hnojivem pro rostliny – dodává živiny, propůjčuje půdě kyprou strukturu a zvyšuje její schopnost zadržovat vodu. Aby se zahradní a kuchyňské odpadky proměnily v hodnotnou
10.05. 2018
6.29 kB čtenářů
Zahradní odpad patří do kompostu
Kompost, který dodá všechny důležité živiny okrasným i užitkovým rostlinám, vyrobíte snadno ve vlastní zahradě. Půdě poskytuje cenný humus a tvorbu úrodné zeminy podporuje trochu jiným
09.05. 2018
4.71 kB čtenářů
Substrát s vyšším obsahem železa
Letničky s vyššími nároky na železo Některé balkonové květiny mají vyšší potřebu železa. Patří k ním petúnie, minipetúnie (Calibrachoa), vějířovka, kopretina, hledíkovka a ostruhatka.
05.04. 2018
3.40 kB čtenářů
Jarní péče o půdu
Mnozí majitelé zahrad mají na svém pozemku přirozeně kyprou půdu s dostatkem humusu a zároveň propustnou pro vodu. Jíní mají z tohoto pohledu méně štěstí a nezbývá jim než půdu vylepšit.
28.03. 2018
1.64 kB čtenářů
Zeleninové záhony v pytlích
Nemáte-li místo pro skutečnou kuchyňskou zahradu, můžete osázet několik pytlů se zeminou.
06.03. 2018
2.15 kB čtenářů
Rozbor půdy
Rozborem zeminy získáte přehled o poměru živin v půdě. Nejvhodnější je udělat ho mezi podzimem a jarem. Pro odpovídající výsledek je nutné odebrat 10 až 12 vzorků z jedné plochy v okrasné
04.02. 2018
2.42 kB čtenářů
Kompost - čas na přípravu záhonů a rozhození kompostu
Kompost, bohatý na minerální živiny i na humus, je vynikající hnojivo na zeleninové záhony. Nejvhodnější čas pro jeho rozhození je právě teď: od konce zimy do časného jara, tedy v době,
28.12. 2017
4.49 kB čtenářů
Otočné kompostéry
Otočný kompostér je nádoba, kterou můžete otáčet, a tím promíchat a provzdušnit kompostovaný obsah. Je to podobné, jako byste kompost v běžném kompostéru obrátili, nemusíte jej však
28.12. 2017
3.78 kB čtenářů
Kompostovací toalety
Tento způsob kompostování nebude možná každému po chuti, ale lidská moč a fekálie patří k nejlepším odpadním produktům s vynikajícím potenciálem pro pěstování rostlinné potravy,
Atlas / Zahradní substráty, rašelina
04.04. 2019
197 čtenářů
Roztok Humofix
04.04. 2019
191 čtenářů
Bylinkové lázně pro podporu klíčení semen
13.09. 2016
46.10 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
143.24 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
30.15 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
14.00 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
130.28 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
22.29 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
6.53 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
8.58 kB čtenářů
Výsevní substráty