Pozvánka: Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích

Poslal(a) 30.09. 2003 21:12:07 (18833 čtenářů)

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně pořádají ve dnech 19. - 21. listopadu 2003 Dny zahradní a krajinářské tvorby se seminářem na téma Udržovací péče o zeleň v lázeňském Fontána II. v Luhačovicích.

Seminář je určen zejména pro zájemce z řad pracovníků státní správy, samosprávy, pracovníků památkové péče, osoby profesně spjaté se zahradní a krajinářskou tvorbou, tedy zahradní architekty, pracovníky firem zaměřených na zakládání a údržbu zeleně, pracovníky výzkumných ústavů a pro pedagogy a studenty odborných škol.
Seminář bude zahájen odpoledními paralelními bloky ve středu 19. 11. v hotelu Fontána I., hlavní blok semináře proběhne ve čtvrtek 20. 11. v kulturním domě Elektra, 21. 11. bude seminář pokračovat opět v hotelu FONTÁNA


PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

středa 19. listopadu - hotel FONTÁNA
12.00 14.00 prezence účastníků
14.00 14.15 zahájení semináře
14.15 17.00 paralelní bloky- odborné přednášky,
18.00 19.00 večeře
19.00 21.00 klubový večer
21.00 01.00 společenský večer v hotelu Fontána

BLOK I. HŘBITOVY A JEJICH ZELEŇ
garant bloku Ing. Jaroslav Šubr
PhDr. Jaroslav Petrů / Hřbitovy opomíjená kategorie oboru zahradního umění
Ing. Jaroslav Šubr / Hřbitovy v systému veřejné zeleně
Ing. Drahoslav Šonský, CSc. / Nové způsoby pohřbívání a jejich vliv na tvorbu zeleně hřbitovů
Ing. Kateřina Tuzarová / Lesní hřbitov jako fenomén
JUDr. PhDr. Jiří Plos / Nová zákonná úprava a její vztah k zeleni hřbitovů
Ing. Adolf Dočkal / Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, z pohledu vlastníka

Blok II. FAUNA V PARCÍCH, OBORÁCH A ZAHRADÁCH
garant bloku Doc.Ing. Pavel Šimek, PhD.
Ing. Vojtěch Doležal / Ryby, rybky, rybičky
Jaroslav Hlavsa / Kozy v podhradí Lokte
Ing. Pavel Borusík / Ochrana vegetace proti škodám způsobeným zvěří
Ing. Petr Veselý, CSc. / Využití pastvy ovcí a koz při údržbě krajiny
Další připravovaná témata - Medvědi a medvědince, ptáci ve voliérách, bažanti, daňci a jeleni


čtvrtek 21. listopadu - městský kulturní dům ELEKTRA
07.00 08.00 snídaně
09.00 10.00 prezence účastníků,
10.00 18.00 hlavní blok přednášek, PREZENTACE FIREM
12.00 13.00 oběd
18.00 19.00 večeře, přesun do hotelu Fontána
20.00 02.00 klubový večer a společenský večer

BLOK UDRŽOVACÍ PÉČE O ZELEŇ -(vyzvaní přednášející, připravovaná témata)

garant bloku Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc., předseda SZKT / Úvodní slovo
Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. / Systémové aspektu managementu péče o sídelní zeleň
kolektiv zástupců statutárních měst / Základní charakteristiky udržovací péče ve statutárních městech
Ing. Paul Dudle, zástupce ředitele Zeleň města Curych / Problematika správy zeleně v Curychu, Švýcarsko
JUDr. Ing. Filip Dienstbier / Právní aspekty udržovací péče
Ing. Kateřina Vaculová, Ing. Vladimír Študent / Osudy pražské zeleně od centralismu k decentralizaci aneb od socialismu ke kapitalismu a zase zpět
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. / Udržovací péče o vegetační prvky trendy a možnosti
Ing. Josef Straka, PhD., Ing. Marie Straková, PhD. / Péče o trávníky
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. / Autenticita památek zahradního umění a udržovací péče
Ing. Olga Nováková / Vztah zhotovitele a objednatele ve veřejné zeleni
Ing. Ivan Písařík, Ing. Jiří Olšan / Specifika udržovací péče o historické zahrady a parky
Mgr. Ing. Aleksander Haber / Problematika správy zeleně ve Varšavě, Polsko
Jürgen Eppel /Bavorský výzkumný ústav vinařství a zahradnictví) / Výsledky výzkumu péče o zeleň
Dipl.-Ing. Jürgen R. Prigge, vedoucí kanceláře Bavorského svazu zahradnických firem / Systém celoživotního vzdělávání v rámci Bavorského svazu v oboru zahradní a krajinářská tvorba (DEULA)
zástupce Městského zahradního úřadu Vídeň / Udržovací péče z pohledu správy zeleně, Rakousko


pátek 22. listopadu hotel FONTÁNA
08.00 - 09.00 snídaně
09.00 12.00 pokračování přednášek, prezentace zajímavostí z oboru
12.00 13.30 ukončení semináře, oběd

Účastnický poplatek činí dle zákona č. 526/1990 Sb.
pro členy SZKT 1 250 Kč
pro ostatní účastníky 1 950 Kč
pro čestné členy SZKT zdarma
pro studenty - členy SZKT 250 Kč

V účastnickém poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, doprovodný odborný i společenský program a sborník
Poukázané vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka !
Při platbě na místě účtujeme příplatek 100 Kč!

Bankovní spojení SZKT pro seminář v Luhačovicích
ČSOB Praha 5 č.ú.: 157864624/0300
konst. symbol: 308 spec. symbol: 23 var. symbol: rodné číslo účastníka nebo číslo faktury.
Účastnický poplatek poukažte laskavě nejpozději do 10. listopadu na účet SZKT.

Přihlášku zašlete do 10.11. 2003 na adresu:
kancelář SZKT
Staropramenná 29
150 00 Praha 5 Smíchov
tel/fax: 257 324 124 nebo 257 323 953
Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit v hotovosti na místě bez příplatku 100 Kč.

Články: dny zahradní

21.05. 2008
15.32 kB čtenářů
Trvalkové dny
11.11. 2005
16.93 kB čtenářů
Seminář v Luhačovicích
21.11. 2004
15.90 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby
08.03. 2002
12.29 kB čtenářů
Kurz
Atlas / Semináře, školení
28.04. 2017
2.09 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
9.09 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
17.38 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.96 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.15 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)