Kompost (2)

Poslal(a) 16.03. 2008 17:24:46 (26392 čtenářů)

Co lze kompostovat?
Ideální je směs nejrůznějších materiálů. Tím se vyrovnávají jednostrannosti nejen v obsahu živin, ale i ve struktuře. Pro správné kompostování je důležité vědět, které materiály jsou v zásadě k tomuto účelu vhodné a které ne.

Kompostér -> kompost (MOUNTFIELD)


Odpady ze zahrady a jejich skryté problémy
Posečená tráva, zbytky zeleniny, suché a odřezané větve – to všechno lze kompostovat. Problematické jsou chorobami napadené částí rostlin a plevele.

Při horkém rozkladu mohou být zárodky původců některých chorob během procesu kompostování zneškodněny. Zárodky některých chorob, například nádorovitost kořenů košťálovin, bakteriální spála růžovitých rostlin a monilie, se však v kompostu nezničí. Proto se části rostlin napadené těmito chorobami nesmí kompostovat, aby se kompostem dále nerozšiřovaly choroby v zahradě.

Velký problém představují nežádoucí plevele. Plevele se semeny se nemají do kompostu dávat, pokud není zaručeno jejich zničení horkým rozkladem, jinak se klíčivá semena plevelů opět roznášejí na pěstitelské plochy. Také oddenky kořenových plevelů, například bršlice nebo svlačce, jsou velmi odolné, tak snadno nepodlehnou a v kompostu zůstávají živé.

Odpady z kuchyně a z domácnosti
Slupky brambor a jiné odpady z čištěné zeleniny jsou zpravidla bohaté na živiny, zbytky ovoce a kávová sedlina se považují za pochoutky pro kompostové žížaly.

Slupky jižních plodů (banány, pomeranče, citrony) někdy obsahují větší zbytky konzervačních nebo chemických ochranných prostředků. Jak se však ukázalo, ani ve větším množství neovlivňují podstatně rozkladný proces.

Do kompostu nepatří odpady z masa a ryb, které nejenže mají nepříznivou strukturu, ale také lákají krysy a myši. Obsah sáčků od vysavače je často příliš silně zatížený.

Staré kytice a použité květinové zeminy, ostříhané vlasy a zbytky vlny, papírové sáčky a také pleny z buničiny k jednomu použití jsou vhodné ke kompostování; u plenek je však třeba odstranit plastový obal.

Z hygienických důvodů by se neměly kompostovat fekálie dospělých. Ani psí výměšky nejsou právě vhodné, i když jsou méně nebezpečné než exkrementy koček, kterými se mohou přenášet choroby.

Odpadový papír správně patří do kontejnerů na tříděný odpad, ale v zásadě ho lze kompostovat. Z kamen lze do kompostu dávat jen čistý dřevěný popel, ale popel z uhlí a briket do kompostu vůbec nepatří pro vysoký obsah těžkých kovů. Ty jsou v poměrně vysoké koncentraci přítomny také v dřevěném popelu, který je možné přidávat do kompostu jen opatrně. V malých zahradách by se neměl dřevěný popel do kompostu vůbec dávat.

Materiál by měl být nadrobno
Čím drobněji se materiál před kompostováním rozřeže nebo rozdrtí, tím lépe ho mikroorganismy využívají, a tím rychleji probíhá rozklad. Listí a odpad z trvalek lze důkladně rozsekat například sekačkou na trávu. U hrubého materiálu se ponechává délka 5–10 cm, tím se zlepšuje provzdušnění. Dřevěný odpad je třeba rozdrtit. Vedle levnějších drtičů slabších větví, které se běžně používají, existují také výkonnější drtiče. Ty mohou majitelé zahrad zakoupit a využívat dohromady nebo si je lze za poplatek zapůjčit.

Do kompostu se nesmí dávat
- výrobky z umělých hmot (z plastů)
- odpady obsahující kovy
- sklo
- kameny
- zbytky vařených jídel
- obtížně rozložitelné organické materiály jako jsou kosti, kůže, nerozdrcené dřevo
- části rostlin se zárodky nebezpečných chorob
- plevel se semeny
- fekálie
Ukázka textu z knihy: Kompost, půda, hnojení; Robert Sulzberger
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto: www.mountfield.cz

Články: kompost

10.03. 2008
33.88 kB čtenářů
Kompost (1)
18.03. 2008
26.56 kB čtenářů
Kompost (3)
07.09. 2011
14.94 kB čtenářů
Kompost jednoduše
15.11. 2017
8.24 kB čtenářů
Kompost - co můžeme kompostovat?
03.04. 2012
14.70 kB čtenářů
Kompost svědčí půdě i rostlinám
20.04. 2009
48.95 kB čtenářů
Kompostéry - kompost na minimálním prostoru
20.09. 2011
18.86 kB čtenářů
Kompostování - jak rychle připravit kompost
08.04. 2014
17.69 kB čtenářů
Bokashi kompost - vlastní výroba cenného hnojiva
04.02. 2018
3.17 kB čtenářů
Kompost - čas na přípravu záhonů a rozhození kompostu
15.10. 2018
3.80 kB čtenářů
Kompost: výživa pro rostliny, zlepšení pro půdu
Atlas / Zahradní substráty, rašelina
04.04. 2019
768 čtenářů
Roztok Humofix
04.04. 2019
710 čtenářů
Bylinkové lázně pro podporu klíčení semen
13.09. 2016
47.75 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
148.00 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
31.85 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
14.56 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
133.76 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
23.68 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
6.96 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
9.00 kB čtenářů
Výsevní substráty