Trávníky - zelená střecha

Poslal(a) 04.04. 2008 10:07:03 (36325 čtenářů)

Trávníky lze zakládat nejen dole na zemi, ale také na střechách a střešních zahradách. K tomu můžeme využít jak rovných střech, tak i šikmých střech do sklonu 30°. V současné době se ozeleňování střech stává trendem. Zatravněná střecha je kvalitní z hlediska estetického, ale vzhledem k pozitivním tepelněizolačním vlastnostem vegetace a substrátu se stále více uplatňuje i její izolační funkce. Existuje více způsobů ozelenění střech a použití trav je jedním z nich.

Všeobecně lze říci, že ozelenění střech můžeme provádět extenzivním nebo intenzivním způsobem. U obou způsobů je nutné počítat se speciální skladbou konstrukčních vrstev (konstrukce střechy – hydroizolace, tepelná izolace, izolace proti mechanickému poškození, vrstvy týkající se vegetace – drenáž, filtrační vrstva, speciální substráty). Skladba jednotlivých vrstev je navržena v závislosti na typu ozelenění a únosnosti konstrukce.

Extenzivní způsob spočívá v zakládání suchomilných společenstev na malé mocnosti substrátu. Jedná se o mechy, rozchodníky, suchomilné trávy a byliny. Pro mechy a rozchodníky nám postačí vrstva substrátu silná 40–60 mm. Pokud bychom chtěli založit trávníkový porost, pak budeme potřebovat vrstvu substrátu tlustou minimálně 100–150 mm. Při takovéto mocnosti substrátu už můžeme zakládat vlastní trávník. Ten můžeme zakládat buť výsevem, pokládkou předpěstovaných travních koberců nebo výsadbou sazenic a oddenků. Důležitý bude výběr druhů, které snáší takové extrémní podmínky, jaké se na střechách projevují (úpal, nedostatek vláhy, silné proudění vzduchu). Využít můžeme odrůdy kostřavy červené, kostřavy ovčí, tomky vonné nebo předpěstovaný travní koberec s doplněním psinečku tenkého. Vyséváme 5 g/m2.

Substrát je vhodné použít speciální pro extenzivní střešní zahrady, který je tvořen z třetiny rašelinou nebo mineralizovaným chlévským hnojem, z třetiny humusovou zeminou a z třetiny vylehčujícími látkami. Přihnojování ani zavlažování po zapojení porostu neprovádíme. Jednou ročně můžeme provést sečení, a to obvykle v říjnu.

Intenzivní způsob ozelenění spočívá především ve větší mocnosti substrátu, na kterém můžeme zakládat intenzivně pěstované trávníky většinou v kombinaci s náročnějšími bylinami, nižšími keři a při velké mocnosti substrátu (100 cm) i většími keři a menšími stromy. Jsou to pak klasické zahrady posazené o několik pater výše. U těchto výsadeb je nezbytná intenzivní péče v podobě přihnojování, odplevelování, doplňkové závlahy a u trávníků pravidelného sečení. Projektování takových realizací je vhodné přenechat zahradnímu architektovi.

Zelená střecha - střešní zahrada, trávník (OPTIGREEN)

Zelená střecha - ozelenění šikmé střechy (OPTIGREEN)

Ukázka textu z knihy Trávníky, Radek Otevřel, Josef Straka, Martin Přibyl
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.optigreen.eu

Články: trávníky zelená

09.01. 2009
27.86 kB čtenářů
Castanea sativa - kaštanovník jedlý
Atlas / Trávník
03.09. 2018
1.49 kB čtenářů
Zakládání trávníků
05.08. 2018
1.70 kB čtenářů
Mravenci - katastrofické přemnožení v trávníku
09.05. 2018
1.54 kB čtenářů
Sekání trávníku
06.12. 2017
2.62 kB čtenářů
Travní drn
24.08. 2017
4.24 kB čtenářů
Plevel v trávníku
22.05. 2017
18.07 kB čtenářů
Nový trávník - více plevele než trávy
30.04. 2017
2.05 kB čtenářů
Řasy v trávníku
26.03. 2017
2.06 kB čtenářů
Střešní terasa - jak založit trávník
23.03. 2017
1.87 kB čtenářů
Lipnice v trávníku
17.03. 2017
2.96 kB čtenářů
Vertikutace trávníku - nejvhodnější doba