Vodní plocha jako okrasný prvek (3)

Poslal(a) 12.08. 2008 14:43:53 (18447 čtenářů)

Osazujeme skořepinu obr. 1 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Usazujeme pevnou pravidelnou skořepinu
BUDEME POTŘEBOVAT: skořepinu (výlisek) • hrubý (kopaný) písek a písek ke značení • rýč • vodováhu • štěrk nebo šotolinu • rovné prkno • materiál na stavbu okraje rybníčka (dlaždice, nášlapné kameny apod.)

1 Vyznačíme si tvar rybníčku. Výlisek na místě otočíme dnem nahoru a pískem si na zemi vyznačíme jeho vnější okraje (obr. 1). Pak skořepinu z místa odstraníme.

2 Vnější okraje rybníčku vyřízneme do půdy ostrým rýčem, abychom docílili rovných linií.

3 Uvnitř vyznačeného tvaru vykopeme pro rybníček jámu. Kopeme zatím pouze do hloubky mělké okrajové části. Zkontrolujeme výšku okrajů vodováhou a pomocí rovného prkna srovnáme do roviny.

4 Postavíme výlisek do jámy, nyní dnem dolů, a pískem si vyznačíme tvar nejhlubší části rybníčku. Výlisek z místa znovu odstraníme.

5 Vyřízneme tvar nejhlubšího místa rybníčku a jámu vykopeme do potřebné hloubky (obr. 1). Odstraníme všechny uvolněné kameny či úlomky kořenů. V kamenité zemi vykopeme jámu o něco hlubší a její dno vysypeme alespoň 5cm vrstvou kopaného písku kvůli lepšímu usazení výlisku.

6 Zkontrolujeme, zda skořepina v jámě dobře sedí. Pokud je to nutné, jámu ještě prohloubíme.

7 Vodováhou zkontrolujeme všechny stranu výlisku, zda jsou vodorovné. Drobné nedostatky opravíme a mezery mezi výliskem a jámou vysypeme zeminou nebo pískem. Výlisek pomalu plníme vodou tak, aby se zvyšující zátěží dobře usadil. Při napouštění stále kontrolujeme rovinu vodováhou a provádíme nezbytné úpravy, aby se nestalo, že některá strana bude nehezky vyčnívat.

8 Současně s napouštěním skořepiny zaplňujeme pískem nebo zeminou všechny vzniklé mezery. Jakmile je nádržka plná vody, připravíme si podklad pro dlážděnou obrubu, pokud k tomu skořepina má upravené okraje. Kolem výlisku nasypeme 10cm vrstvu štěrku nebo šotoliny a pěchem ho zhutníme).

9 Nášlapné kameny usadíme do lože ze zhutněného štěrku a lehce je vysuneme nad hladinu přes okraj výlisku. Na každou desku poklepeme, aby se usadila, vodováhou ji zkontrolujeme a pak mezery mezi nimi vyplníme maltou (obr. 3).

Osazujeme skořepinu obr. 2 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Osazujeme skořepinu obr. 3 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Ukázka textu a fotografie z knihy Léto - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: vodní plocha

25.09. 2012
6.52 kB čtenářů
Vodní rostliny
05.01. 2016
8.75 kB čtenářů
Zahrada v japonském stylu
14.04. 2008
26.94 kB čtenářů
Bazény - biotopy, přírodní nádrže
16.07. 2007
19.28 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
16.07. 2008
17.95 kB čtenářů
Vodní plocha jako okrasný prvek (1)
04.12. 2008
28.05 kB čtenářů
Vegetační střecha
26.03. 2010
60.60 kB čtenářů
Trvalky - jak se dělá trvalkový záhon
02.05. 2011
20.84 kB čtenářů
Bazény - plánování
02.04. 2008
34.53 kB čtenářů
Duben v zahradě
22.06. 2012
10.56 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
Atlas / Bazény, zahradní jezírka
18.09. 2018
2.74 kB čtenářů
Zastřešení zkušenosti
10.04. 2018
777 čtenářů
Úklid zahradního jezírka
30.03. 2017
19.97 kB čtenářů
Bazény - zkušenosti
23.05. 2014
10.83 kB čtenářů
Ochrana jezírka před listím
12.07. 2013
12.22 kB čtenářů
Zelená voda
17.04. 2013
11.66 kB čtenářů
Koupací jezírko - filtrace
19.03. 2013
15.97 kB čtenářů
Od koho nebrat koupací jezírko
31.01. 2013
6.18 kB čtenářů
Barevní kapři KOI z Japonska
29.10. 2012
19.14 kB čtenářů
Zahradní jezírko v létě i v zimě
21.09. 2012
20.80 kB čtenářů
Zahradní jezírko na oko