Vodní plocha jako okrasný prvek (3)

Poslal(a) 12.08. 2008 14:43:53 (17490 čtenářů)

Osazujeme skořepinu obr. 1 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Usazujeme pevnou pravidelnou skořepinu
BUDEME POTŘEBOVAT: skořepinu (výlisek) • hrubý (kopaný) písek a písek ke značení • rýč • vodováhu • štěrk nebo šotolinu • rovné prkno • materiál na stavbu okraje rybníčka (dlaždice, nášlapné kameny apod.)

1 Vyznačíme si tvar rybníčku. Výlisek na místě otočíme dnem nahoru a pískem si na zemi vyznačíme jeho vnější okraje (obr. 1). Pak skořepinu z místa odstraníme.

2 Vnější okraje rybníčku vyřízneme do půdy ostrým rýčem, abychom docílili rovných linií.

3 Uvnitř vyznačeného tvaru vykopeme pro rybníček jámu. Kopeme zatím pouze do hloubky mělké okrajové části. Zkontrolujeme výšku okrajů vodováhou a pomocí rovného prkna srovnáme do roviny.

4 Postavíme výlisek do jámy, nyní dnem dolů, a pískem si vyznačíme tvar nejhlubší části rybníčku. Výlisek z místa znovu odstraníme.

5 Vyřízneme tvar nejhlubšího místa rybníčku a jámu vykopeme do potřebné hloubky (obr. 1). Odstraníme všechny uvolněné kameny či úlomky kořenů. V kamenité zemi vykopeme jámu o něco hlubší a její dno vysypeme alespoň 5cm vrstvou kopaného písku kvůli lepšímu usazení výlisku.

6 Zkontrolujeme, zda skořepina v jámě dobře sedí. Pokud je to nutné, jámu ještě prohloubíme.

7 Vodováhou zkontrolujeme všechny stranu výlisku, zda jsou vodorovné. Drobné nedostatky opravíme a mezery mezi výliskem a jámou vysypeme zeminou nebo pískem. Výlisek pomalu plníme vodou tak, aby se zvyšující zátěží dobře usadil. Při napouštění stále kontrolujeme rovinu vodováhou a provádíme nezbytné úpravy, aby se nestalo, že některá strana bude nehezky vyčnívat.

8 Současně s napouštěním skořepiny zaplňujeme pískem nebo zeminou všechny vzniklé mezery. Jakmile je nádržka plná vody, připravíme si podklad pro dlážděnou obrubu, pokud k tomu skořepina má upravené okraje. Kolem výlisku nasypeme 10cm vrstvu štěrku nebo šotoliny a pěchem ho zhutníme).

9 Nášlapné kameny usadíme do lože ze zhutněného štěrku a lehce je vysuneme nad hladinu přes okraj výlisku. Na každou desku poklepeme, aby se usadila, vodováhou ji zkontrolujeme a pak mezery mezi nimi vyplníme maltou (obr. 3).

Osazujeme skořepinu obr. 2 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Osazujeme skořepinu obr. 3 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Ukázka textu a fotografie z knihy Léto - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: vodní plocha

28.02. 2012
7.66 kB čtenářů
Zahradní rybníčky
27.08. 2010
21.33 kB čtenářů
Vodní zahrada - výběr rostlin pro vodní plochy a jejich okolí
04.07. 2011
16.90 kB čtenářů
Jezírka - biotop, dva v jednom
29.06. 2012
9.88 kB čtenářů
Vodní zahrada - posezení na břehu rybníčku
16.07. 2007
18.36 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
04.12. 2008
26.38 kB čtenářů
Vegetační střecha
26.03. 2010
56.67 kB čtenářů
Trvalky - jak se dělá trvalkový záhon
02.04. 2008
32.45 kB čtenářů
Duben v zahradě
22.06. 2012
6.74 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
07.07. 2012
8.19 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
Atlas / Bazény, zahradní jezírka
10.04. 2018
194 čtenářů
Úklid zahradního jezírka
19.11. 2017
1.79 kB čtenářů
Zastřešení zkušenosti
30.03. 2017
19.22 kB čtenářů
Bazény - zkušenosti
23.05. 2014
10.09 kB čtenářů
Ochrana jezírka před listím
12.07. 2013
11.51 kB čtenářů
Zelená voda
17.04. 2013
10.96 kB čtenářů
Koupací jezírko - filtrace
19.03. 2013
15.30 kB čtenářů
Od koho nebrat koupací jezírko
31.01. 2013
5.76 kB čtenářů
Barevní kapři KOI z Japonska
29.10. 2012
17.93 kB čtenářů
Zahradní jezírko v létě i v zimě
21.09. 2012
19.75 kB čtenářů
Zahradní jezírko na oko