Vodní plocha jako okrasný prvek (3)

Poslal(a) 12.08. 2008 14:43:53 (17370 čtenářů)

Osazujeme skořepinu obr. 1 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Usazujeme pevnou pravidelnou skořepinu
BUDEME POTŘEBOVAT: skořepinu (výlisek) • hrubý (kopaný) písek a písek ke značení • rýč • vodováhu • štěrk nebo šotolinu • rovné prkno • materiál na stavbu okraje rybníčka (dlaždice, nášlapné kameny apod.)

1 Vyznačíme si tvar rybníčku. Výlisek na místě otočíme dnem nahoru a pískem si na zemi vyznačíme jeho vnější okraje (obr. 1). Pak skořepinu z místa odstraníme.

2 Vnější okraje rybníčku vyřízneme do půdy ostrým rýčem, abychom docílili rovných linií.

3 Uvnitř vyznačeného tvaru vykopeme pro rybníček jámu. Kopeme zatím pouze do hloubky mělké okrajové části. Zkontrolujeme výšku okrajů vodováhou a pomocí rovného prkna srovnáme do roviny.

4 Postavíme výlisek do jámy, nyní dnem dolů, a pískem si vyznačíme tvar nejhlubší části rybníčku. Výlisek z místa znovu odstraníme.

5 Vyřízneme tvar nejhlubšího místa rybníčku a jámu vykopeme do potřebné hloubky (obr. 1). Odstraníme všechny uvolněné kameny či úlomky kořenů. V kamenité zemi vykopeme jámu o něco hlubší a její dno vysypeme alespoň 5cm vrstvou kopaného písku kvůli lepšímu usazení výlisku.

6 Zkontrolujeme, zda skořepina v jámě dobře sedí. Pokud je to nutné, jámu ještě prohloubíme.

7 Vodováhou zkontrolujeme všechny stranu výlisku, zda jsou vodorovné. Drobné nedostatky opravíme a mezery mezi výliskem a jámou vysypeme zeminou nebo pískem. Výlisek pomalu plníme vodou tak, aby se zvyšující zátěží dobře usadil. Při napouštění stále kontrolujeme rovinu vodováhou a provádíme nezbytné úpravy, aby se nestalo, že některá strana bude nehezky vyčnívat.

8 Současně s napouštěním skořepiny zaplňujeme pískem nebo zeminou všechny vzniklé mezery. Jakmile je nádržka plná vody, připravíme si podklad pro dlážděnou obrubu, pokud k tomu skořepina má upravené okraje. Kolem výlisku nasypeme 10cm vrstvu štěrku nebo šotoliny a pěchem ho zhutníme).

9 Nášlapné kameny usadíme do lože ze zhutněného štěrku a lehce je vysuneme nad hladinu přes okraj výlisku. Na každou desku poklepeme, aby se usadila, vodováhou ji zkontrolujeme a pak mezery mezi nimi vyplníme maltou (obr. 3).

Osazujeme skořepinu obr. 2 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Osazujeme skořepinu obr. 3 - vodní plocha jako okrasný prvek (READERS DIGEST VÝBĚR)

Ukázka textu a fotografie z knihy Léto - Ilustrovaný průvodce zahrádkáře
Reader’s Digest Výběr
Pasáž Na Poříčí 10
110 00 Praha 1
www.vyber.cz

Články: vodní plocha

04.07. 2011
16.59 kB čtenářů
Jezírka - biotop, dva v jednom
29.06. 2012
9.75 kB čtenářů
Vodní zahrada - posezení na břehu rybníčku
24.11. 2008
30.37 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
30.05. 2013
9.89 kB čtenářů
Jezírka - zdravá voda v jezírku
09.08. 2008
14.34 kB čtenářů
Vodní plocha jako okrasný prvek (2)
16.07. 2007
18.18 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
04.12. 2008
26.04 kB čtenářů
Vegetační střecha
14.05. 2009
16.86 kB čtenářů
Sekačky - výběr a sečení trávníku
22.06. 2012
6.60 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
07.07. 2012
8.02 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
Atlas / Bazény, zahradní jezírka
19.11. 2017
1.40 kB čtenářů
Zastřešení zkušenosti
30.03. 2017
18.97 kB čtenářů
Bazény - zkušenosti
22.04. 2015
4.80 kB čtenářů
Čištění jezírka
23.05. 2014
9.79 kB čtenářů
Ochrana jezírka před listím
12.07. 2013
11.33 kB čtenářů
Zelená voda
17.04. 2013
10.75 kB čtenářů
Koupací jezírko - filtrace
19.03. 2013
15.02 kB čtenářů
Od koho nebrat koupací jezírko
31.01. 2013
5.55 kB čtenářů
Barevní kapři KOI z Japonska
29.10. 2012
17.46 kB čtenářů
Zahradní jezírko v létě i v zimě
21.09. 2012
19.36 kB čtenářů
Zahradní jezírko na oko