Pozvánka: Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy

Poslal(a) 04.08. 2004 12:33:58 (14583 čtenářů)

Městský úřad Klatovy a Technické služby města Klatov, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici na Moravě, Svaz zakládání a údržby zeleně Vás zvou na 30. seminář ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ VE MĚSTECH A OBCÍCH na téma Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy pořádaný pod záštitou starosty města Klatov ve dnech 8. až 9. září 2004 v Klatovech Kulturní dům Družba.

PROGRAM
Středa 8. září
7. 30 - 8. 00 prezence účastníků
8. 00 - 8. 45 společná snídaně
8. 45 - 9. 00 zahájení semináře, přivítání účastníků starostou města Klatov p. Karlem Mrázem
9. 00 - 12. 30 odborné přednášky

Vyzvaní přednášející, připravovaná témata:

Jan Hendrych, Dipl. L. A., Ing. Jan Skaloš, Ing. Tereza Hrubá, Ing. Lucie Miovská
VÝZNAM KONCEPCE A KOMPOZICE V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ

Ing. Stanislav Psohlavec, Štěpán Černohorský
PROJEKT MEMORIA. DIGITÁLNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ VZÁCNÝCH KNIHOVNÍCH FONDŮ

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Jakub Šimek Bc.
KOŘENY...NĚKOLIK POZNÁMEK K ODKAZU WALAHFRIDA STRABO

Ing. Zdeněk Sendler
JAK TO VIDÍM, NEBO NEVIDÍM, ALE CÍTÍM...

Ing. Karel Drhovský
ZÁMEK BEČOV VE SVÝCH ZAHRADÁCH
KVĚTINOVÉ MOTIVY NA RELIKVIÁŘI SV. MAURA

PREZENTACE SOUTĚŽNÍCH OBJEKTŮ

12.30 - 13.30 Oběd
13.35 Exkurze, odjezd autobusů od Kulturního domu Družba. Návštěva exkurzního objektu - ZÁMEK BEČOV.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o NEJLÉPE REALIZOVANÉ SADOVNICKÉ DÍLO ROKU
21.00 - 24.00 Společenský večer v KD Družba

PROGRAM
Čtvrtek 9. září
8. 45 Pokračování semináře
8. 45 - 9. 00 Prezentace firem
9. 00 - 13. 30 Odborné přednášky

RNDr. Milena Martinková, CSc.
VNÍMÁNÍ ZAHRAD ČLOVĚKEM

RNDr. Václav Cílek
PALIMPSEST - MNOHOST KRAJINNÝCH VRSTEV

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
GEOMETRICKÉ PRINCIPY PROSTOROVÉ SKLADBY NĚKTERÝCH HISTORICKÝCH KRAJINNÝCH ÚPRAV

Ing. Jan Borský, Ing. Jiří Kilner
SADOVNICKÁ TVORBA LIMITOVANÁ TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.
HODNOCENÍ NALÉHAVOSTI ÚPRAV V JEDNOTLIVÝCH TYPECH MĚSTSKÉ ZELENĚ

PhDr. Věra Vávrová
KRAJINA A ZAHRADY V ARCHIVNÍCH PRAMENECH

Ing. Vojtěch Benetka, CSc.
NOVÉ KULTIVARY RODU WEIGELA A DRUHU POTENTILLA FRUTICOSA, VYŠLECHTĚNÉ VE VÚKOZ PRŮHONICE


Ing. Jitka Uhlířová
KARTOGRAFICKÉ PRAMENY ZDROJ POUČENÍ O PODOBĚ KRAJINY A PARKŮ

Starosta města Klatov p. Karel Mráz
ZÁVĚR PŘEDNÁŠKOVÉ ČÁSTI SEMINÁŘE

13.30 - 14.30 Oběd
Přednášky a vyhodnocení soutěže budou doprovázeny promítáním diapozitivů.

Informace pro účastníky
Účastnický poplatek včetně sborníku, exkurze a obědů: 1 750, - Kč. Přihláit se můžete nejpozději do 31. srpna 2004 na adrese: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KLATOV, Sadová 362/IV, 339 01 K l a t o v y

Bližší informace Vám podá pan ing. Václav Weinfurter na tel. 376 311 388, 376 312 021, fax: 376 312 071, E-mail: weinfurter@tsklatovy.cz, http://www.tsklatovy.cz/seminar

Články: krajiny zahrady

20.05. 2007
11.09 kB čtenářů
Botanické zahrady 2007
11.11. 2005
16.88 kB čtenářů
Seminář v Luhačovicích
30.08. 2005
16.15 kB čtenářů
31. seminář v Klatovech Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích
21.11. 2004
15.84 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby
30.09. 2003
18.78 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích
17.08. 2003
16.53 kB čtenářů
29. seminář v Klatovech Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích
Atlas / Semináře, školení
28.04. 2017
1.97 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
8.97 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
17.18 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.87 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.07 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)