Odvodnění staveb - vpusti

Poslal(a) 24.11. 2008 10:03:30 (33438 čtenářů)

Odvodnění staveb: dvorní vpusť (MEA)

Vpusti se zřizují pro odvodnění podlah v místnostech, dvorů, komunikací apod. Na vnitřní kanalizaci se používají podlahové, dvorní, uliční nebo žlábkové vpusti.

Podlahové vpusti se v budově osazují pod výtokem vody mimo požární hadicové systémy a stabilní hasicí zařízení (např. sprinklery), pod odtokem pojistného ventilu (např. u ohřívače vody), přepadem z nádrže apod., kde není zajištěno odvodnění jiným způsobem (zařizovacím předmětem, vyspádováním podlahy k jiné vpusti, odvodňovacím kalichem). Pro odvodnění dvorů, atrií a jiných ploch v okolí domu se nejčastěji používají dvorní vpusti. Pokud není odvodňovaná plocha vydlážděna (vyasfaltována), má být okolí vpusti nejméně do vzdálenosti 1 m od mříže vydlážděno nebo vybetonováno. Vodní zápachová uzávěrka dvorních vpustí musí být osazena v nezámrzné hloubce s hladinou vody alespoň 1 m pod terénem. Vyrábějí se také dvorní vpusti se zápachovou uzávěrkou mechanickou. Dvorní vpusti musí být opatřeny košem na zachytávání nečistot. V komunikacích s automobilovým provozem nahrazujeme dvorní vpusti vpustmi uličními nebo žlabovými.

Terasy, balkony a lodžie se odvodňují vpustmi s mechanickou zápachovou uzávěrkou. Vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou se doporučuje osadit do stavby i v případě, že je objekt napojen na veřejnou oddílnou kanalizaci (v dešťové kanalizaci se mohou v suchém období rozkládat usazené splaveniny).

Odvodnění staveb: podlahová vpusť (ALCAPLAST)

Odvodnění staveb: žlab s litinovým roštem (MEA)

kázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.alcaplast.cz, www.mea.cz

Články: odvodnění staveb

23.11. 2008
33.98 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
01.12. 2008
16.82 kB čtenářů
Odvodnění staveb - zpětné armatury
27.11. 2008
35.09 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
02.12. 2008
36.57 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
05.12. 2008
25.91 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
08.12. 2008
20.70 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
09.12. 2008
24.26 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
819 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.06 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.39 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.79 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.18 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.69 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.16 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.13 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.09 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.40 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit