Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)

Poslal(a) 05.12. 2008 15:46:34 (27773 čtenářů)

Voštinové bloky
Pro snížení odtoku dešťové vody lze využít také bloky, které jsou vyrobeny z plastické hmoty. Bloky jsou vyrobeny ze svisle umístěných šestibokých prvků (trubek). Voda se do dutin dostává zaplavením ze vstupní šachty, pomalý průtok dutinami zpomalí odtok dešťové vody z pozemku a vhodnou úpravou se může voda tímto způsobem akumulovat pro využití v objektu nebo se může vsakovat.

Základní výhody systému:
● akumulační kapacita bloků NIDAPLAST je 95 %, což je čtyřikrát více než objem pórů štěrku;
● úspora prostoru umístěním akumulace pod zpevněné plochy, protože bloky mají dostatečnou pevnost a odolnost pro zatížení nadložím a pojezdem;
● váha bloků NIDAPLAST činí 42 kg/m3, je tedy padesátkrát lehčí než štěrk;
● snadná ruční manipulace dvěma osobami.

Odvodnění staveb - voštinové bloky AS-NIDAPLAST (ASIO)

Odvodnění staveb - voštinové bloky AS-NIDAPLAST (ASIO)

Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto www.asio.cz

Články: odvodnění staveb

24.11. 2008
36.07 kB čtenářů
Odvodnění staveb - vpusti
23.11. 2008
36.20 kB čtenářů
Odvodnění staveb - uložení potrubí
01.12. 2008
18.05 kB čtenářů
Odvodnění staveb - zpětné armatury
27.11. 2008
37.62 kB čtenářů
Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
02.12. 2008
38.97 kB čtenářů
Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
08.12. 2008
22.31 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
09.12. 2008
26.51 kB čtenářů
Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.56 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.81 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.15 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.38 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.95 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.57 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.82 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.42 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.10 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
22.92 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit