Pozvánka: Seminář v Luhačovicích

Poslal(a) 11.11. 2005 18:01:05 (16934 čtenářů)

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení pořádá ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na Moravě a Svazem zakládání a údržby zeleně, profesním sdružením 30. listopadu - 2. prosince 2005 v Luhačovicích DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY s tématy: ČAS V ŽIVOTĚ, ZAHRADĚ, KRAJINĚ, Výkon státní správy ve věci ochrany přírody a krajiny, Střešní zahrady; extrémní stanoviště, Sídlo a krajina - věc veřejná. Seminář je určen zejména pro zájemce z řad pracovníků státní správy, samosprávy, pracovníků památkové péče, osoby profesně spjaté se zahradní a krajinářskou tvorbou, tedy zahradní architekty, pracovníky firem zaměřených na zakládání a údržbu zeleně, pracovníky výzkumných ústavů a pro pedagogy a studenty odborných škol.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY
PROGRAM
středa 30. listopadu
12.00 - 13.00 prezence účastníků
13.00 zahájení semináře
13.00 - 18.00 paralelní bloky odborných přednášek

Blok I - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
přednáškový sál Fontána I, garant bloku Ing. Jarmila Vališová
JUDr. Ing. Filip Dienstbier (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Zvláštní právní režimy kácení dřevin
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. (Schola arboricultura s.r.o.)
Novelizace Metodiky oceňování dřevin dle AOPK ČR
Karel Kerouš (Česká inspekce životního prostředí)
Právní aspekty ochrany živočichů v obcích a možnost uplatňování jejich praktické ochrany
Ing. Miroslav Soukup (Policejní prezidium České republiky)
Kriminální aspekty trestné činnosti na živé přírodě
Mgr. Zuzana Hroudová (MŽP, odbor legislativy)
Právo na informace
Ing. Kateřina Vaculová (MěÚ Brandýs nad Labem)
Reklama versus krajinný ráz

Blok II - STŘEŠNÍ ZAHARADY; EXTRÉMNÍ STANOVIŠTNÍ PODMÍNKY
přednáškový sál Fontána II, garant bloku Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
blok je připraven ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně, profesním sdružením
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Výběr rostlin pro ozelenění střech ? obecné principy
Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
Typologie střešních zahrad jako východisko pro navrhování
Ing. Lenka Křesadlová
Byliny pro extenzivní střešní zahrady
Dipl.-Ing. Klaus Schiefler (Optigrün International AG)
Postupy ozelenění střešních zahrad; zvláštnosti šikmých střech
Ing. Vít Kocourek (ISODOM)
Systém ozelenění střešních zahrad ZinCo, příklady uplatnění
Ing. Jana Šimečková (Svaz zakládání a údržby zeleně)
Poznatky z odborné tématické exkurze SZKZ do Rakouska; praktické vzdělávání v oblasti budování střešních zahrad
Prezentace vybraných realizací střešních zahrad českými firmami

18.00 - 20.00 slavnostní shromáždění k 15. výročí založení SZKT spojený s rautem
20.00 - 01.00 společenský večer v hotelu Fontána (DJ Kalus)
Blok I proběhne v přednáškovém sále hotelu FONTÁNA I, Blok II proběhne v přednáškovém sále hotelu FONTÁNA II. Prezence účastníků bude ve středu umístěna u vstupu do přednáškového sálu v hotelu FONTÁNA I
čtvrtek 1. prosince
městský kulturní dům ELEKTRA
7.30 - 9.00 snídaně
8.30 - 10.00 prezence účastníků
10.00 - 18.00 hlavní blok přednášek, PREZENTACE FIREM

Hlavní Blok - ČAS V ŽIVOTĚ, ZAHRADĚ A KRAJINĚ
garant bloku Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. vyzvaní přednášející
Ing. Jiří Finger
Čas v životě, zahradě, krajině
Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.
Čas a aktuální úloha SZKT
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Čas v životě zahradního architekta
Ing. František Smýkal
Jak jsem potkával zahradnické osobnosti
Ing. Jaroslav Šubr
Století stromů - dlouhé století
Doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Rostliny a čas v zahradní a krajinářské tvorbě
Mgr. Ondřej Zatloukal
Autenticita a čas u památky zahradního umění na příkladu Květné zahrady v Kroměříži
Ing. Pavel Bulíř jr.
Fenologie a zahradní a krajinářská tvorba
Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Proměny zahrady v čase
Ing. Přemysl Krejčiřík
Introdukce dřevin a čas v zahradní a krajinářské tvorbě
Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc.
Čas a krajina
Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.
Strom a člověk ? park a společnost
Doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc.
Problematické zkušenosti starého krajináře
PhDr. Jaroslav Petrů
Čas, bratr mého srdce

V průběhu bloku přednášek budou představeni letošní reprezentanti soutěže Entente Florale Europe ? obec Písečná a město Litomyšl.
Pro účastníky semináře bude 1.12. přistaven mikrobus pro dopravu do MKD Elektra z hotelu Fontána v 9.00 hod. a zpět z MKD Elektra do hotelu Fontána v 19.00 a 19.30 hod. ze zastávky u hotelu Alexandria

18.00 - 19.30 večeře
20.30 - 21.30 Zájezd SZKT do Dánska a Švédska 2005
20.00 Večer s hudbou ve společenském sále hotelu Fontána I, hraje JAZZUPS Zlín

pátek 2. prosince

7.30 - 9.00 snídaně
9.15 - 12.00 pokračování přednášek
12.00 - 13.30 ukončení semináře, oběd

BLOK III - SÍDLO A KRAJINA - VĚC VEŘEJNÁ
přednáškový sál Fontána I, garanti bloku Ing. Radmila Fingerová, Bc. Zuzana Přenosilová
Ing. Radmila Fingerová
Evropská úmluva o krajině; její aplikace v podmínkách ČR
Anna Mužná
Komunikace s veřejností z pohledu starostky obce Skotnice, okr. Nový Jičín
Henry W. A. Hanson
Využití participačních metod nezná hranic
Dipl.-Ing. Gerherd Weber
Práce s veřejností z pohledu městského zahradníka v rakouském lázeňském městě Baden
Ing. Tomáš Sklenář
Filoli Garden, California, U.S.A. - historie, kompozice, management
Ing. Dagmar Fetterová, Ing. Helena Fingerová
Zahradně architektonické úpravy na hradě Pernštejně
SZKT, Ing. Eva Voženílková
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
tel./fax: +420 257 324 124 nebo 257 323 953

Články: seminář luhačovicích

30.09. 2003
18.83 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích
21.11. 2004
15.90 kB čtenářů
Dny zahradní a krajinářské tvorby
Atlas / Semináře, školení
28.04. 2017
2.09 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
9.09 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
17.38 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.96 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.15 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)