Fenomenální včely - co včely vědí o květech

Poslal(a) 26.01. 2010 11:03:37 (17429 čtenářů)

Svět tvarů, barev a vůní, orientační schopnost včel a velká část jejich komunikace se točí okolo vztahu ke kvetoucím rostlinám. Pyl a nektar jsou pro včely přirozené a obnovitelné suroviny, které jsou nezbytným základem stavby a všech funkcí včelstva. Květy nejsou k dispozici vždy a všude a už vůbec ne neomezeně. Jsou tak pro včely nenahraditelnými zdroji, o jejichž využití bojují včelstva mezi sebou a také s jiným hmyzem. Aby mohly svůj sosák zanořit do květů jako první, vyvinuly se u nich obdivuhodné schopnosti.

Fenomenální včely: včela na měsíčku zahradním

Vědění je síla, a to platí i pro včely. Ale co všechno musí včely o květech vědět? A odkud tyto vědomosti berou?
V podstatě existují tři možnosti, jak znalosti získat:
- vrozené znalosti jsou přirozeným dědictvím (výchozí znalosti );
- znalost lze nabýt z vlastních zkušeností (učení);
- nejvyšším stupněm je předání informace jedinci stejného druhu (komunikace).

Při učení a komunikaci tvoří smyslové orgány propojení se světem. Smyslové orgány nejsou žádná pasivní okna do světa. Ve spojení s uzlinami v centrálním nervovém systému, které na smyslové orgány navazují, vytvářejí kategorie, které jsou biologicky důležité, ale nemusí za jiných okolností fyzicky vůbec existovat. Příkladem, že lze mít zkušenost s něčím, co objektivně vůbec neexistuje, jsou barvy. Barvy totiž reálně, mimo vnímání živočichů, neexistují.

Elektromagnetické vlny, ke kterým patří i světlo, tvoří nepřetržité spektrum. Část tohoto spektra, která dokáže dráždit smyslové buňky, pociťuje živočich jako světelný podnět. Jako barva je vnímáno to, že rozdílné smyslové buňky reagují na různé oblasti spektra světelných vln. Jaké barevné kategorie se při tom v průběhu evoluce vytvoří, závisí na smyslové výbavě organizmu a na významu barev pro přežití a rozmnožování daného živočicha.

Smysly včel se vynikajícím způsobem přizpůsobily signálům vysílaným květy. Květy se od zelené záplavy listů opticky odlišují barvou. A včely barvy vidí. Květy také voní. A včely mají vysoce vyvinutý čichový smysl.

Včely mají pro barvy vrozený smysl, mohou-li necvičené poletující včely vybírat mezi různými barvami, dávají přednost modréžluté barvě. Modrá a žlutá se u květů vyskytuje velmi často, také v barvách mnoha dalších květů je silný podíl vlnových délek v oblasti modré a žluté.

Velmi důležité je pro včely i to, že dokážou barvám přiřadit různý význam. Dovedou si i osvojit znalosti získané vlastní zkušeností. Protože se dovedou učit, mají mezi ostatním hmyzem jedinečné postavení. Komunikace, tedy nejdokonalejší podoba informačních toků mezi příslušníky stejného druhu, je neobvykle dobře vyvinuta právě u včel medonosných.

Vrozené znalosti, naučené vědění a předané informace to je základní harmonický akord „moudrosti“ včel. K tématu „co vědí včely o květech“ známe již celou řadu podrobností.

K lepšímu pochopení a ocenění celkového komplexu chování včel při hledání a sběru potravy pomůže rozdělení chování včel při návštěvě květů do jednotlivých kroků.

K činnostem, které musí včely-létavky vykonávat pro co nejefektivnější využití nabídky květů, patří:
- rozeznat květy jako takové,
- rozeznat různé druhy květů,
- zaznamenat stav květu,
- vědět, jak květ efektivně zpracovat nohama a ústním ústrojím, určit zeměpisnou polohu květu v krajině,
- stanovit denní dobu, ve které mají různé květy nejvydatnější nektarovou produkci,
- sloužit v komunikačním procesu jako posel a sdělit svým kolegyním v hnízdě své zkušenosti,
- v tomtéž komunikačním procesu působit i jako „přijímač“, pochopit taková sdělení a umět podle nich květy najít.
Fenomenální včely - biologie včelstva jako superorganizmu
Autor: Jürgen Tautz

Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Ilustrační foto: Hana Vymazalová

Články: fenomenální včely

02.02. 2010
16.10 kB čtenářů
Fenomenální včely - časové znamení
19.01. 2010
16.66 kB čtenářů
Fenomenální včely - včelí píle
13.01. 2010
23.08 kB čtenářů
Fenomenální včely - rozmnožování a sex
15.01. 2010
16.02 kB čtenářů
Fenomenální včely - smrt a nesmrtelnost
08.02. 2010
18.52 kB čtenářů
Fenomenální včely - největší orgán včelstva, plásty a jejich funkce
28.01. 2010
18.76 kB čtenářů
Fenomenální včely - květ je květ, nebo snad ne?
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.82 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
2.06 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.38 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.64 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
5.26 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.89 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
5.06 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.91 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.57 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
23.48 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit