Fenomenální včely - květ je květ, nebo snad ne?

Poslal(a) 28.01. 2010 12:53:26 (17502 čtenářů)

Květy dovedou libovolně kombinovat vlastnosti „optického vzhledu“ a „vůní“. Barva, tvarvůně se doplňují a vytvářejí tak určité typy, které včely rozeznávají a dokážou je odlišit od ostatních. Taková rozlišovací schopnost je předpokladem pro fenomén, který je velmi důležitý pro květy i pro včely – florokonstantnost včel. Létavky nelétají jen tak na každý květ, který potkají, jak to dělají jiní návštěvníci květů, například motýli nebo mouchy, ale nektar sbírají celý pracovní den na květech toho druhu rostliny, na kterém začaly. Tomuto jevu říkáme věrnost květům, florokonstantnost.

Fenomenální včely: včely na tulipánu

Pro rostliny má tento jev mimořádnou výhodu v tom, že pyl se nedostane na nevhodné blizny květů jiných rostlinných druhů, a není tudíž promarněn. Pro včely je florokonstantnost metoda, jak zůstat v kontaktu s jedním druhem rostlin a dostat se tak rychle k vytouženému nektaru.

Barva, tvar a vůně jsou tři volně kombinovatelné vlastnosti a vytvářejí nekonečně mnoho kombinací. Paměťová kapacita v genotypu rozhodně nestačí k tomu, aby včely měly geneticky zakotvenou znalost tvarů všech druhů rostlin. Příroda nalezla řešení v tom, že včelám jsou geneticky dány mimořádné schopnosti se zdokonalovat. Včely jsou schopné se naučit rozpoznávat detaily květů skládajících se z optických a vonných komponentů.

Včela medonosná při svém zdokonalování vykazuje špičkové výkony. Přitom jí stačí jedna jediná prezentace určité vůně, aby si ji uložila do paměti a následně vyhledala mezi ostatními vůněmi s 90% jistotou. Platí to jak pro chemicky čisté vůně, tak i pro vůně složené z mnoha součástí. Po 2 až 3 dobrých zkušenostech s danou vůní jsou včely při jejím výběru zcela neomylné. Tato schopnost se učit je zcela dokonalá a svědčí o tom, že pro včely má vnímání vůní mimořádný význam.

Zapamatovat si tvary a barvy není pro včelu tak snadné, jako naučit se vůni, jejich dobré osvojení vyžaduje 3 až 5 tréninků. Schopnost učit se a schopnost rozeznávat různé vůně a optické podněty jsou u včel výrazně vyvinuty. Při pokusech byly u tohoto hmyzu objeveny kognitivní schopnosti, které v ničem nezaostávají za nižšími obratlovci. Dokonce lze demonstrovat jakousi „intelektuální“ abstrakci, jejíž biologický význam zatím není úplně jasný. Včely umějí rozeznat orientaci různých vzorů v prostoru nezávisle na držení vlastního těla, které při letu silně kolísá. A to není ještě všechno. Určité nenatrénované způsoby chování včel si můžeme vysvětlit tak, že rozlišují pro ně abstraktní párové pojmy, jako pravý a levý, symetrie a asymetrie, nebo rovný a nerovný. Včely dovedou dokonce od sebe odlišovat více a méně, můžeme tedy říci, že ovládají jednoduché počty. Včely jsou schopny abstrahovat určitá pravidla chování získaná zkušenostmi a tato pravidla dokonce aplikovat na zcela nové situace. Velmi rychle si tak osvojí, jaké znaky musí přijít, aby se vyznaly ve zcela neznámých labyrintech, pokud byly tyto labyrinty vybaveny odpovídajícími značkami.

A to ještě stále není všechno. Včely se rychle učí propojovat různá místa a různé časy s určitými rozhodnutími. Květy produkují na různých místech a v různou denní dobu rozdílné množství nektaru, proto je potřeba si předem naplánovat pracovní program, aby byl jejich výlet co nejefektivnější. Výsledky různých pokusů skutečně ukázaly, že včely jsou schopny splnit předem stanovený denní program a dělat ve správnou dobu na správném místě správnou věc . Tomu se říká pravá „včelí inteligence“.

Fenomenální včely: včela a koniklec

Fenomenální včely - biologie včelstva jako superorganizmu
Autor: Jürgen Tautz

Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Ilustrační foto: Hana Vymazalová

Články: fenomenální včely

26.01. 2010
16.04 kB čtenářů
Fenomenální včely - co včely vědí o květech
02.02. 2010
14.29 kB čtenářů
Fenomenální včely - časové znamení
19.01. 2010
15.33 kB čtenářů
Fenomenální včely - včelí píle
13.01. 2010
21.71 kB čtenářů
Fenomenální včely - rozmnožování a sex
15.01. 2010
14.18 kB čtenářů
Fenomenální včely - smrt a nesmrtelnost
08.02. 2010
16.34 kB čtenářů
Fenomenální včely - největší orgán včelstva, plásty a jejich funkce
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
970 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.23 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.53 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.90 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.33 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.84 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.27 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.35 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.28 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.71 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit