Tvarované stromy

Poslal(a) 26.05. 2010 13:35:35 (25198 čtenářů)

malé zahradě nebo poblíž budov bývá strom nejčastějším otazníkem. Z nezbytnosti se již nemusíme uchylovat k výběru ze sortimentu jehličnanů a drobných listnatých odrůd či roubovanců. Skutečný vzrostlý strom pro omezený prostor najdeme mezi tvarovanými listnatými stromy. Používají se všude, kde by strom s tradiční rozprostřenou korunou nemohl růst vůbec nebo byl velmi omezen.

Tvarované stromy (PPH)

Koruna se pečlivě vyvazuje a zapěstuje pomocí konstrukce, která se po zesílení větví odstraní. Oblíbené jsou ploché zástěny a deštníky, ale najdeme také kulovité tvary, čtyřhrany, válce či kužely. Stromy s netradičními tvary se stále častěji usidlují v rodinných zahradách a nabízejí i netradiční pojetí zeleně. Upravené stromy dovednou velmi snadno navodit atmosféru moderní zahradní úpravy i u vzhledově nevýrazné budovy a při správném výběru tvarů se dají kombinovat s velmi širokou škálou architektury. Především zelené stěny jsou nenáročné na volný prostor v horizontální i vertikální rovině. Pravidelné stříhání udržuje takto zapěstovanému stromu všechny jeho cenné vlastnosti. Zelené stěny z tvarovaných stromů jsou v první řadě optickou clonou, která dovede vyčlenit soukromý prostor. Fungují výborně jako prachový filtr a částečně i jako městská klimatizace, i když tento efekt je ve srovnání s volně rostoucím stromem o něco menší. I na exponovaných lokalitách tvarované listnaté stromy dobře plní svou funkci a zvyšují nejen kvalitu, ale i luxus bydlení. Na habitus stromu doléhá větší nápor, listy se rychleji opotřebovávají, ale tím, že na podzim opadávají, může strom během zimy a jara opět dobře regenerovat.

Tvarované živé stěny svým způsobem připomínají živý plot, který je ovšem pomocí kmenů vysunutý do prostoru, aby dosáhl rychleji vyšších rozměrů. Samozřejmě můžeme použít tyto stromy také jako solitéry nebo někdy vytvářejí tvarované stromy doplňky architektury, když například vizuálně nahrazují postranní okenice nebo sloupy.

Stále větší oblibě se těší i stromy, které jsou zapěstované do plochých tvarů v horizontální rovině. Jsou to tzv. deštníkovité tvary, které nacházejí nejlepší uplatnění na malých zahradách, v zahradách atriových domů, či na malých dvorech. Využívají je zejména lidé, kteří pochopili, jak obrovský rozdíl je mezi stínem slunečníku a živého listnatého stromu.

Pro tvarování se hodí jen část z četných druhů stromů. Jsou to zejména javor babyka, habr, moruše, platan a lípa. Nejoblíbenější je lípa. Její růst je dost rychlý na to, aby relativně brzy nabídla požadovaný efekt, ale dost pomalý na to, aby ji nebylo nutné příliš často stříhat. Přitažlivost lípy ještě zvyšuje její vůně v době květu.

Nákup
Tvarované stromy se dodávají na objednávku v zahradnických centrech nebo specializovaných firmách.

Pěstování
Tvarované stromy mají v mnoha ohledech shodné nároky jako běžné stromy. Zvlášť pečlivě je však vysazujeme. Vedle běžných úkonů spojených s výsadbou je zásadním pravidlem správné a dostatečně hluboké ukotvení v terénu. Tvarovaný strom musí dobře zakořenit bez toho, aby změnil svou polohu. Nápor větru by jej jinak snadno vychýlil. Stromy se dodávají již zapěstované v konkrétním tvaru. Nemusíme se tedy starat o správné rozložení a tvarování větví. Pravidelně se nové výhony založené koruny řezem tvarují 2-3 x ročně. První řez by se měl provádět začátkem jarního období, druhý řez přibližně v druhé polovině června (podle místních klimatických podmínek) až začátkem prázdnin. V případě velmi bujného růstu letorostů následuje ještě třetí etapa tvarování na začátku září. Pravidelně tvarovanému stromu hojněji rostou nové letorosty, proto je nezbytné doplňovat živiny do půdy plným hnojivem. Tvarované stromy jsou větší finanční investicí při nákupu a vyžadují více péče než strom ponechaný volnému růstu, ale krásný vzhled a vysoká funkčnost nám vloženou námahu rozhodně vrátí.
Ukázka z článku Přesné koruny – tvarované stromy, květen 2009
Plant publicity Holland, www.pph.nl
www.rostlinamesice.cz

Články: tvarované stromy

15.12. 2011
20.23 kB čtenářů
Řez dřevin - hloh
25.10. 2018
1.47 kB čtenářů
Tradiční červené odrůdy jablek
24.06. 2017
4.08 kB čtenářů
Picea abies 'Cupressina' - smrk ztepilý
13.03. 2014
26.17 kB čtenářů
Stromy s malebnou korunou
30.12. 2002
41.80 kB čtenářů
Jak provádět řez dřevin (2)
03.03. 2016
14.87 kB čtenářů
Jabloně - 'menší' tvary jabloňových stromků
16.09. 2017
4.31 kB čtenářů
Podzimní řez
12.09. 2018
3.17 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
16.03. 2008
40.15 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (1)
11.10. 2015
11.46 kB čtenářů
Zakládáme ovocnou zahradu
Atlas / Keře a stromy
23.10. 2018
677 čtenářů
Výsadba dřevin
04.10. 2018
797 čtenářů
Živý plot - podzimní řez
28.04. 2017
67.05 kB čtenářů
Neopadavé keře do živého plotu
19.03. 2017
6.27 kB čtenářů
Lišejník na větvích
19.09. 2016
3.54 kB čtenářů
Menší dřevina - metr od domu a 0,4 m od plynoměru
14.02. 2016
8.27 kB čtenářů
Keře, stromky a rostliny na terasu - celoroční!
04.05. 2015
13.55 kB čtenářů
Výsadba keřů
21.10. 2014
89.50 kB čtenářů
Vrba japonská - zasychání Hakuro Nishiki
16.12. 2013
12.16 kB čtenářů
Delonix - ohňový strom
11.10. 2013
12.80 kB čtenářů
Živé ploty nestříhané