Pokojové rostliny v zimě

Poslal(a) 21.12. 2011 12:05:07 (33107 čtenářů)

Přestože je venku mráz a sníh, pokojové rostliny jsou zelené a prodlužovací růst a vývoj pokračuje. Ale musíme dát pozor, abychom o rostliny nesprávnou péčí nepřišli. Pro rostliny jsou důležité vegetační faktory a pokud je jeden z nich v nedostatku, projeví se to na kvalitě rostlin.

Pokojové rostliny v zimě: Beaucarnea - sloní noha (TIP ZC CS)

Pokojové rostliny v zimě: péče o rostliny (TIP ZC CS)

Světlo
Světlo přeměňuje anorganické látky v organické a zajistit tak růst rostliny. Ovlivňuje také zakládání květů (fotoperiodismus). Nedostatek světla způsobuje prodlužovací růst, zmenšení listů, vybělení a špatné vyzrávání pletiv a jejich křehkost, barevné kultivary ztrácejí barvy. V zimním období je světelná intenzita velice nízká, a proto se snažíme všechny pokojové rostliny umístit co nejblíže k oknům. Při nedostatku přirozeného světla dochází k prodlužování článků mezi jednotlivými listy, rostliny slábnou a jsou snadněji napadány patogenními činiteli.

Teplota
Teplota ovlivňuje rychlost růstu a zakládání květů (jarovizace). Nedostatek tepla způsobuje zakrňování rostlin a zastavení růstu, naopak nadbytek tepla je příčinou nadměrného růstu, ale pletiva nestačí vyzrávat, jsou slabá a lámou se, kvetoucí rostliny rychleji nakvétají.

Každá etapa života rostlin vyžaduje různé teploty – teplotní optimum. Požadavky pokojových rostlin se teploty se během roku s výjimkou některých kvetoucích druhů výrazně nemění. Zimní měsíce však nejsou pro hrnkové rostliny ideální: teplota kolem 22 °C by byla pro mnoho rostlin ideální, ale v tomto případě je limitujícím faktorem vzdušná vlhkost. Výjimku tvoří rostliny balkónové, nádobové, které je nutno přezimovat na světle při teplotě do 15 °C

Voda
Vláha je nezbytnou podmínkou pro život všech organismů. Zelené části rostlin obsahují 80- 95 procent vody, která se podílí na fotosyntéze, ovlivňuje buněčné napětí, přenáší živiny od kořenů do nadzemních částí rostlin a přenáší asimiláty z listů do ostatních částí rostlin. Nižší světelná intenzita v zimě ovlivňuje i množství vody, které rostlina spotřebuje, proto v zimě zálivku přizpůsobujeme individuálním požadavkům rostliny a v závislosti na vlhkosti substrátu. Teplota zálivkové vody by měla být přibližně stejná jako teplota vzduchu. Používáme proto vodu odraženou, s nižším obsahem chlóru. Při použití studené vody dochází k teplotnímu šoku a rostliny mohou svůj růst zastavit či zpomalit

Vzduch
Přestože ve vzduchu je největší podíl dusíku (cca 78 procent) a kyslíku (21procent), rostlina využívá pro fotosyntézu oxid uhličitý CO2, který se pohybuje v setinné koncentraci. Důležitým parametrem je relativní vzdušná vlhkost. Pro zimní období platí, že čím je teplota a světelná intenzita nižší, tím nižší relativní vzdušnou vlhkost rostliny vyžadují. V zimě rosení řídíme podle teploty a dbáme na to, aby rostliny do večera oschnuly. V opačném případě vystavujeme rostliny nebezpečí napadení houbovými chorobami.

Půda, zemina, substráty
V zimním období nemá substrát vliv na kvalitu hrnkových rostlin. S přesazováním rostlin vyčkejme do jara, kdy rostlina začíná intenzivněji růst, a substrát volíme podle rostliny (substráty pro sukulenty a kaktusy, pro palmy, orchideje, azalky …. ). Rostlinám tak zajišťujeme vhodné podmínky pro růst a vývoj.

Výživa
Živiny rozdělujeme podle jejich spotřeby na makroživiny (jsou pro život rostlin nezbytně nutné a při jejich nedostatku rostliny zpomalují růst a mohou i odumřít), mikroživiny (rostlina je potřebuje v menším množství, mohou působit jako katalyzátory některých procesů v rostlinách) a stopové prvky (jsou to živiny, jejichž spotřeba je velice malá, u některých rostlin nejsou potřeba vůbec). Živiny dodáváme rostlinám hnojivy, buď univerzálními, nebo určenými pro konkrétní druhy rostlin. Vzhledem k ostatním vegetačním faktorům v zimních měsících nehnojíme.

Přestože v zimním období jsou práce na zahradě velice omezené a ošetřování pokojových rostlin nevyžaduje zvýšenou péči, najděte si čas na jejich prohlídku a doplňte svůj sortiment o nové druhy. Pokud se na rostlinách objeví škůdci a choroby, zasáhněte co nejdříve mechanickým odstraněním nebo chemickou ochranou.

Pokojové rostliny v zimě: Chlorophytum - zelenec (TIP ZC CS)

Pokojové rostliny v zimě: Hedera - břečťan (TIP ZC CS)

Pokojové rostliny v zimě: Sansevieria - tchýnin jazyk (TIP ZC CS)

Ukázka z článku Pokojové rostliny v zimě
Ing. Karla Šindelářová, Jiná Zahrada, Zahradní centrum Předlice, Ústí nad Labem
Foto Floradania a Neudorff

Časopis TIP zahradních center CS, Zima 2010
www.zahradnicentra.eu

Články: pokojové rostliny

27.03. 2012
9.13 kB čtenářů
Přesazujeme pokojové rostliny
13.04. 2011
43.96 kB čtenářů
Hydroponie - pokojové rostliny v živném roztoku
23.12. 2011
16.75 kB čtenářů
Pokojové rostliny, které lze pěstovat dlouhodobě
23.12. 2011
20.56 kB čtenářů
Pokojové rostliny - jak správně pečovat o pokojovky
Atlas / Pokojové rostliny
28.02. 2011
18.66 kB čtenářů
Pokojové rostliny
01.09. 2011
30.86 kB čtenářů
Nenáročné pokojové rostliny
18.01. 2010
11.75 kB čtenářů
Pokojové rostliny - závlaha
22.01. 2009
6.28 kB čtenářů
Pokojové rostliny - ochrana