Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O

Poslal(a) 22.06. 2012 16:55:15 (15005 čtenářů)

násada plodů Úspěšný vývoj plodů ovocných dřevin po zdárném opylení a oplození.

Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O: ořech - plod lísky

nátěr na rány Speciální nátěr používaný na ošetření řezných ploch nebo místa štěpování (štěpařský vosk, stromový balzám aj.).

naturalizovaná rostlina Zdomácnělá a rostoucí tak, jako kdyby byla původní.

nať Nadzemní zelená část bylin (lodyha s listy).

nektar Cukerný roztok vylučovaný z nektárií, umístěných většinou v květu a sloužících k lákání opylovačů.

nektárium Medník, žláznaté pletivo nacházející se většinou uvnitř květu, někdy však i na listech nebo stoncích, které vylučuje nektar.

nematicid Pesticid užívaný k hubení nematodů (hlístic), např. háďátek.

nepohlavní rozmnožování Způsob rozmnožování bez nutnosti oplození; při množení se tak často nepřesně označují i mechanické metody (viz vegetativní množení).

nepukavý plod Typ suchého plodu, většinou jednosemenného, jehož oplodí zůstává uzavřeno a neuvolňuje holá semena. Příklady: nažka, obilka, oříšek (srov. pukavý plod).

neremontantní Kvetoucí a plodící pouze jedenkrát za sezonu (srov. remontantní).

nesený mulč viz nadestýlka

neutrální půda Půda s hodnotou pH 7, tedy ani kyselá, ani alkalická.

nitka Stopkovitá, řidčeji plochá část tyčinky nesoucí prašníky.

nodální řízek viz řízek

nodus viz uzlina

obnovovací řez Způsob řezu, při němž se stále seřezává boční obrost, aby bylo takto stimulováno vytváření obrostu nového.

očko 1. Obecný název pro pupen rostliny, např. spící očko (dormantní, latentní pupen); při očkování se očkem rozumí úžlabní pupen seříznutý s kouskem kůry, popř. i malou štěpinkou dřeva. 2. Výrazně odlišně zbarvený střed květu (květy „s očkem“).

očkovací páska viz štěpovací páska

očkování Způsob štěpování, při němž se přenáší na podnož seříznuté očko (pupen) s částí kůry, popř. i malou štěpinkou dřeva (např. při tzv. Forketově očkování).

očkování do řezu tvaru „T“ viz štěpování

oddenek Modifikovaný stonek, obvykle vodorovně v úrovni nebo pod úrovní půdy rostoucí, s listy přeměněnými na šupiny nebo úplně zredukovanými; z konce oddenku nebo z uzlin (z paždí šupin) vyrůstají nadzemní výhonky. Může být tenký nebo ztlustlý a plní funkci zásobního orgánu, v němž rostlina přečkává období zimy nebo sucha.

odnož Mladá rostlina tvořící se v procesu samovolného vegetativního rozmnožování, obvykle na bázi matečné rostliny; u cibulovin se cibule odnoží tvoří nejdříve pod ochrannými šupinami a později se z nich uvolňují. Trávy tvoří odnože buď vnitropoševní, vyrůstající z pochvy dolního listu směrem nahoru (pak jsou tyto trávy hustě trsnaté), nebo vněpoševní, prorážející pochvu a rostoucí šikmo vzhůru nebo i vodorovně jako u pýru (řídce trsnaté a netrsnaté trávy).

ochranné šupiny Suché šupiny cibulí nebo bazálních hlíz, blanité až papírovité, vláknité struktury.

ojínění Voskový, bílý nebo namodralý matný povlak na stonku, listu či plodu, který lze setřít (pak už se ne - obnoví).

okolík Typ hroznovitého květenství s velmi zkráceným vřetenem, takže jednotlivé květní stopky vyrůstají z jednoho místa; složený okolík je typickým květenstvím většiny okoličnatých (Apiaceae čili Umbelliferae).

okus Poškození kůry zvěří; dojde-li k okusu ve větším rozsahu kolem celého kmene (větve), může část dřeviny nad místem okusu úplně odumřít.

okvětí Souhrnný název pro okvětní lístky (tepaly), typ květního obalu většinou stejného nebo téměř stejného tvaru a barvy (nerozlišeného na kalich a korunu), uspořádaného většinou ve dvou kruzích (3 + 3). Okvětí je typické pro jednoděložné rostliny. Podobně jako korunní lístky mohou se i okvětní lístky pomnožit, čímž vzniknou plné květy.

okysličovací rostliny Ponořené (submerzní) vodní rostliny, obohacující vodu kyslíkem uvolňovaným při fotosyntéze.

opadavý Typ dřeviny, která shazuje listy na konci vegetační sezóny a tvoří nové počátkem další sezóny při rašení.

Poloopadavé dřeviny shazují koncem vegetačního období jen část listů.

opíravá liána viz popínavé rostliny

oplodnění, oplození U semenných rostlin spočívá ve splynutí jednoho samčího (generativního) jádra z pří - slušné buňky pylového zrna s vaječnou buňkou nacházející se ve vajíčku. Splynutím těchto dvou haploidních pohlavních buněk (gamet) vzniká diploidní zygota, jejímž dělením se vyvíjí embryo (zárodek), zatímco celé vajíčko se mění na semeno. Oplodnění předchází opylení, po němž pylové zrno zachycené na blizně klíčí v pylovou láčku prorůstající k vaječné buňce (oosféře) a dopravující do ní samčí jádro. U krytosemenných rostlin druhé generativní jádro splývá s diploidním centrálním jádrem zárodečného vaku vajíčka a z takto vzniklého triploidního jádra se dělením vytváří zásobní pletivo – sekundární endosperm (tvořící např. hlavní škrobnatý obsah obilek), poskytující při klíčení výživu embryu těch semen, která nemají zásobní látky v dělohách. Tento jev, zvaný dvojité oplodnění, se nevyskytuje u žádné jiné skupiny organismů.

opylení Přenos pylu větrem, hmyzem apod. z prašníků na blizny, sprášení (viz též cizosprášení, volné sprášení, samosprášení).

opylovač 1. Činitel způsobující opylení (sprášení): hmyz, vítr, ptáci aj. 2. V ovocnářství kultivar daného (nebo blízce příbuzného) druhu ovocné dřeviny, potřebný pro opylení (přesněji pro oplodnění) květu jiného, cizosprašného kultivaru.

organický 1. Z chemického hlediska organické sloučeniny jsou ty, které obsahují uhlík v charakteristické vazbě. 2. Volně se tento termín používá pro komposty, mulče apod. pocházející z rostlinných materiálů. 3. Rovněž produkce plodin na poli či v zahradě bez používání syntetických chemikálií bývá označována jako organická.

ornamentální zahrada Záhony ohraničené nízkými živými plůtky nebo sestřihovanými bylinkami, uspořádané do pravidelných, často složitých vzorů (srov. parter).

ornice Vrchní úrodná vrstva obdělávané půdy (srov. podorničí)

ořech, oříšek Jednosemenný suchý nepukavý plod s pevným, až dřevnatým oplodím (skořápkou), např. plod lísky. Nepřesně se tento termín používá pro všechny plody a semena s dřevnatým obalem (např. kokosový „ořech“ je vlastně pecka).

osina Ostrý štětinovitý výrůstek středního žebra pluchy květu trav vyrůstající z jejího hrotu nebo hřbetu; osinaté mohou být např. i zoubky listů apod.

ostruha Dutý výrůstek korunního lístku, často produkující nektar.

ostřicová rašelina viz rašelina

otužilé rostliny Snášející celoroční průběh počasí v našem klimatu včetně zimy s mrazy bez jakékoliv ochrany. otužování Postupné přizpůsobování rostlin vypěstovaných v krytém prostředí chladnějším vnějším podmínkám.

ovíjivá liána viz popínavé rostliny
Ukázka části textu z knihy Encyklopedie zahradničení, Christopher Brickell
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: encyklopedie zahradničení

06.06. 2012
12.06 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník A-C
11.06. 2012
15.66 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH
18.06. 2012
14.57 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M
25.06. 2012
21.20 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
07.07. 2012
18.53 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
24.07. 2012
16.28 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z
Atlas / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
970 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.23 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.53 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.90 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.33 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.84 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.27 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.35 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.28 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.71 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit