Postavte si potůček

Poslal(a) 07.07. 2012 11:58:57 (17537 čtenářů)

Vodní tok zahradu oživí a vnese do ní příjemnou atmosféru. Malé kaskády a kvetoucí doprovodné rostliny jej pak promění ve skutečnou ozdobu zahrady.

Postavte si potůček

Teprve když se voda dá do pohybu, ukáže se její půvab v plném rozsahu: vlnky se třpytí ve slunečních paprscích a když skáčou přes kameny, obohacují zahradu o akustickou kulisu od tichého šplouchání až po silný hukot. Pokud chcete do zahrady vnést vodní prvek, právě potok je tou nejlepší volbou.

Pro vytvoření potoka nepotřebujete velký spád – už dva tři centimetry výškového rozdílu na metr toku umožní poklidné proudění vody. Pokud však chcete vytvořit zdání horské bystřiny, potřebujete terén znatelně svažitější, aby se voda mohla přes kameny pohybovat rychleji. Neleží-li váš pozemek ve svahu, je pro modelaci terénu nejlepší využít zeminu získanou při hloubení zahradního jezírka. Šikovné je umístit potok tak, abyste jej měli na očích například z místa k posezení nebo z vyvýšené terasy.

Před vlastním tvarováním koryta potoka byste si měli dobře rozmyslet, jak by budoucí vodní tok měl vypadat. Už při délce pozemku od čtyř metrů lze naplánovat několik ohybů a miniaturních vodopádů, které budou v zahradě zdrojem napětí. Navíc můžete potok zpestřit postranními tůňkami, které budou v budoucnu osázeny rostlinami, a hlubšími proláklinami, jež mohou být po několik hodin zdrojem vody i při vypnutém čerpadlu.

Veškeré prohlubně a vyvýšeniny vytvořte v hrubých rysech už na začátku, při hloubení koryta potoka. Přesné dotvarování profilu toku a vytvoření plynulých přechodů pak přijde na řadu při následném vysypání koryta potoka pískem.

Pro odizolování koryta potoka se nejčastěji používá rybniční fólie. Ideální jsou úzké dlouhé pásy. Při troše štěstí dostanete ve specializovaném obchodě cenově výhodné zbytky širokých rolí. Dražší je tzv. kamenná fólie, která se nabízí v šířce od 40 do 120 cm. Její výhoda spočívá v tom, že se nechá zamaskovat mnohem snadněji než obyčejná nepotažená fólie. Při pokládání fólie její okraje na obou stranách povytáhněte směrem nahoru, aby se v budoucnu voda nevsakovala do okolní půdy. U klikatícího se vodního toku budete muset vytvořit pás fólie z několika kusů. Můžete je svařit horkovzdušnou pistolí nebo spojit speciálním lepidlem. Konec fólie by měl sahat až do zahradního jezírka. Jednoduchou alternativou k rybniční fólii jsou potoční dílce. Z těchto plastových prvků potažených pískem lze snadno vytvořit koryto potoka. Jednotlivé dílce se přitom vsazují do svahu ve směru zdola nahoru tak, aby se mírně překrývaly. Koryta z jiných materiálů, jako betonu nebo rohoží ze skleněných vláken spojených umělou pryskyřicí, se stavějí podstatně obtížněji. V těchto případech se vyplatí využít odbornou pomoc zahradnické firmy.

Koloběh vody mezi zahradním jezírkem a prameništěm je poháněn čerpadlem. Na trhu jsou čerpadla o výkonu od sotva 2000 až do 20 000 litrů vody za hodinu. Výběr optimálního čerpadla se vyplatí konzultovat ve specializovaném obchodě. Před návštěvou si nezapomeňte poznamenat základní klíčová data týkající se plánovaného potoka: jeho délku, šířku, hloubku (tedy celkový objem jezírka) a výškový rozdíl mezi prameništěm a zahradním jezírkem. Ke každému čerpadlu se nabízejí speciální spirálové hadice, které zajišťují spojení s prameništěm. Vyplatí se instalovat také filtraci.

Kvetoucí rostliny a přírodní kameny potok začlení do okolí. Do koryta potoka můžete vsadit atraktivní bahenní rostliny, jako kejklířku nebo sítinu mečolistou. Pro zkrášlení břehů potoka můžete využít celý sortiment záhonových rostlin. Pro zamaskování okrajů fólie jsou ideální plošně se rozrůstající rostliny, jako kontryhel nebo kakosty. Vyšší kvetoucí trvalky, jako čechrava nebo kyprej, jsou naproti tomu dominantními prvky. Na neosázených břehových partiích se okraje fólie dají šikovně zakrýt vrstvou přírodních kamenů. Nejpřirozeněji působí ploché, zaoblené oblázky různé velikosti a jednotné barvy.
Ukázka textu z časopisu Naše krásná zahrada
Vydavatelství BURDA Praha spol. s.r.o.
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
http://www.burda.cz/

foto Hana Vymazalová
10 článků v tomto tématu
23.04. 2018
77 čtenářů
Jezírko, které neomrzí
Při pečlivém plánování může být vodní prvek ozdobou vaší zahrady. Stejně důležitou roli jako výběr rostlin hraje správná velikost a tvar nádrže.
26.03. 2018
233 čtenářů
Jezírko bez problémů
Pro každého, kdo se chystá založit jezírko, jsme připravili 10 praktických rad ke stavbě a provozu malých vodních ploch.
28.11. 2016
2.85 kB čtenářů
Vodopád
Tekoucí voda v zahradě Vodopád končící v zahradním jezírku nebo zurčící potůček vinoucí se zahradou, než se vlije do jezírka, jsou vždy velmi atraktivní prvky umocňující v zahradě
08.01. 2016
7.75 kB čtenářů
Sůl a jiné bezchlórové alternativy údržby bazénů
Chlórové tablety a granuláty ještě pořád patří mezi nejužívanější způsoby desinfekce domácích bazénů. Jedná se totiž o v celku efektivní způsob, jak udržet bazénovou vodu čistou.
18.02. 2015
10.25 kB čtenářů
Bazény - oživte svou zahradu, na míru připraveným bazénem
Vždy jste si přáli elegantní řešení vaší zahrady, v níž by dominoval velký luxusní bazén? Není vám architektonické řešení vašich pozemků ukradené? Avšak obáváte se, že zasazením
26.10. 2014
11.93 kB čtenářů
Zazimování zahradního jezírka
Zahradní jezírka je během podzimu důležité pravidelně čistit. Z povrchu odstraňujte listí, odumřelé části rostlin a také mrtvé živočichy (brouky, hmyz). Z rozkládajících se zbytků
12.08. 2013
10.01 kB čtenářů
Jezírka - jak omezit růst řas
Se stoupajícími letními teplotami může v zahradním jezírku snadno dojít k neúnosnému přemnožení vodních řas. Účinnou první pomocí je vylovení vláknitých řas podběrákem neboli keserem
30.05. 2013
10.05 kB čtenářů
Jezírka - zdravá voda v jezírku
Jezírko, ve kterém se ustaví ekologická rovnováha, nevyžaduje mnoho péče. Následující pravidla shrnují to nejdůležitější, na co byste neměli zapomenout:
26.10. 2012
8.17 kB čtenářů
Rybníčky - nenechte listí padat do jezírka
Malé množství listů zahradnímu rybníčku neuškodí. Pokud však do vody spadne listů příliš mnoho, naruší se přirozená rovnováha. Listy klesnou ke dnu a začnou se rozkládat. Tím se voda
29.06. 2012
12.63 kB čtenářů
Jezírko - jak se zbavit řas
Sotva se oteplí, už se v jezírku objeví řasy. Největší starosti působí dlouhé vláknité řasy, které se rychle množí a v krátké době dokážou zakalit všechnu vodu v nádrži. Tak daleko
Atlas / Bazény, zahradní jezírka
10.04. 2018
194 čtenářů
Úklid zahradního jezírka
19.11. 2017
1.79 kB čtenářů
Zastřešení zkušenosti
30.03. 2017
19.22 kB čtenářů
Bazény - zkušenosti
23.05. 2014
10.10 kB čtenářů
Ochrana jezírka před listím
12.07. 2013
11.51 kB čtenářů
Zelená voda
17.04. 2013
10.96 kB čtenářů
Koupací jezírko - filtrace
19.03. 2013
15.30 kB čtenářů
Od koho nebrat koupací jezírko
31.01. 2013
5.76 kB čtenářů
Barevní kapři KOI z Japonska
29.10. 2012
17.93 kB čtenářů
Zahradní jezírko v létě i v zimě
21.09. 2012
19.76 kB čtenářů
Zahradní jezírko na oko