Lokality: Lokalita Lapikus

Poslal(a) 13.10. 2016 14:46:29 (2053 čtenářů)

Nachází se v lesnatém území 2,5 km východně od obce Hluboké Mašůvky, v povodí Plenkovického potoka. Dominantou celého okolí je zřícenina hradu Lapikus. Podloží území z velké části tvoří ortoruly, jež hlavně na velice prudkých svazích nad potokem vystupuje na povrch v různě velkých skalnatých útvarech. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 – 320 m n. m. Vlhčí a stinná místa s dostatečným půdním pokryvem pokrývají dubohabřiny. Na teplejších světlinách dominuje dub zimní. Z keřového patra je nejhodnotnější dřevinou dřín jarní. Botanicky nejcennější jsou svahy v okolí zříceniny hradu. Území patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Lapikus - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čistec přímý (Stachys recta), dřín jarní (Cornus mas), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jeřáb muk (Sorbus aria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj jedhoj (Aconitum anthora), oman hnidák (Inula conyzae), plamének přímý (Clematis recta), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozchodník velký (Hylotelephyum maximum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLAPI

Lokalita Lapikus

Články: lokalita lapikus

29.12. 2016
1.78 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
07.10. 2016
2.45 kB čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
14.10. 2016
3.49 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
10.02. 2017
1.41 kB čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
1.35 kB čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
19.03. 2017
1.15 kB čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
30.03. 2017
2.16 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
07.02. 2017
1.34 kB čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
02.11. 2016
2.97 kB čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
09.12. 2016
1.71 kB čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá