Rostliny: Lathyrus tuberosus - hrachor hlíznatý

Poslal(a) 08.05. 2017 08:12:28 (1721 čtenářů)

Lathyrus tuberosus - hrachor hlíznatý

Čeleď: bobovité (Fabaceae)
Bylina víceletá, 20-100 cm dlouhá. V zemi má kulovité hlízky.
Lodyha hranatá, poléhavá nebo popínavá, listnatá.
Listy sestávají z 1 páru eliptickýchkopinatých lístků s koncovou větvenou úponkou.
Květy vyrůstají z paždí listů, jsou velké, nápadné, červeně zbarvené, vonné. Tvoří hrozny.
Kvete 2. polovina V – 1. polovina VIII.

Roste v příkopech u komunikací, při okrajích těžebních prostor, na rumištích, mezích a travnatých plochách.
Vyskytuje se roztroušeně, například: Pod Hraběcí horou (Hnanice, lokalita v NP), kaolinka (Únanov), příkop u silnice (Havraníky), mez za rybníkem (Štítary), okraj polní cesty (Litobratřice), u pískovny (Žerotice), bývalá střelnice (Mašovice), příkop u silnice za obcí (Lesná).

Skupina rostlin s květy růžovými, červenými a fialovými (SRKR)
Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku
10 článků v tomto tématu
07.07. 2018
1.36 kB čtenářů
Atriplex patula - lebeda rozkladitá
Plevele měsíc července: lebeda Lebeda rozkladitá (Atriplex patula) z čeledi merlíkovitých je až 1 m vysoká jednoletka. Její dlouhé spodní výhony se zřetelně odklánějí od stonku, což
06.07. 2018
605 čtenářů
Sanguisorba minor - krvavec menší
Čeleď: Růžovité/Rosaceae VELIKOST A POPIS Trvalka vysoká 10–100 cm s nevětvenou či pouze v horní části větvenou lodyhou. Přízemní listy tvoří růžici, lodyžní listy jsou lichozpeřené,
06.07. 2018
592 čtenářů
Thlaspi arvense - penízek rolní
Čeleď: Brukvovité/Brassicaceae VELIKOST A POPIS Jednoletá či dvouletá bylina s lodyhou vysokou 10–60 cm a přízemní růžicí listů. Listy jsou podlouhlé, na okraji zoubkaté. Má malé květy
26.05. 2018
2.10 kB čtenářů
Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka
Plevel měsíce června: kokoška pastuší tobolka Název nenápadně bíle kvetoucí kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) je odvozen od tvaru plodů – šešulí, které připomínají
13.05. 2018
2.18 kB čtenářů
Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha
Plevel měsíce května: bršlice kozí noha Nezvyklý název kozí noha je odvozen od tvaru listů; jeho latinská podoba Aegopodium pochází z řečtiny: aix, aigos = koza, podion = nožka.
24.04. 2018
2.06 kB čtenářů
Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec
Plevel měsíce dubna: pryšec kolovratec Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) nezapře svou příslušnost k rodu pryšců. České pojmenování pryšec je odvozeno od starých výrazů „prysk“
20.04. 2018
1.28 kB čtenářů
Potentilla anserina - mochna husí
Mochna husí (Potentilla anserina) dorůstá výšky až 20 cm a kvete od května až do srpna.
27.03. 2018
865 čtenářů
Geranium robertianum - kakost smrdutý
Plevel měsíce března: kakost smrdutý Kakost smrdutý (Geranium robertianum) je jedno- až dvouletá rostlina s červenými řapíky listů hustě pokrytými žláznatými chloupky. Trojúhelníkovité
04.07. 2017
1.58 kB čtenářů
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Čeleď: kyprejovité (Lythraceae) Bylina vytrvalá, statná, 30-180 cm vysoká. V zemi má kůlovitý kořen. Lodyha přímá, většinou jednoduchá, čtyřhranná, listnatá. Listy úzce kopinaté,
04.07. 2017
1.16 kB čtenářů
Ononis spinosa - jehlice trnitá
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Rostlina nižší, vytrvalá, keříčkovitá, až 30-80 cm vysoká. Lodyhy přímé, na bázi dřevnatějící, mají tuhé trny. Dolní listy trojčetné, horní jednoduché.