Cesta jako nikdy nekončící příběh
O konečném výrazu komunikací v zahradě rozhoduje především jejich účel. Když člověka přestalo bavit brodit se blátem a loužemi, chodit po udusané, sluncem rozpálené hlíně a smáčet bosé nohy v ranní rose, začal budovat cesty. Prkenné lávky vystřídal písek …
Garten.cz | 02.06. 2003
Cesty a pěšinky: kamenná dlažba Cesty a pěšinky
Pokud se chystáte protkat zahradu cestami a pěšinkami, máte jedinečnou možnost po libosti experimentovat s kameny a dalšími materiály. Aby cesty vydržely v dobrém stavu po mnoho let a zahrada působila celkově dobrým dojmem, měli byste dbát na několik základních …
Cesty jako účelný  i okrasný prvek Cesty jako účelný i okrasný prvek
Cesty jsou nutné k tomu, aby zahrada byla dobře přístupná a abyste si ji mohli patřičně vychutnat. Vedle této funkce však plní i roli výtvarného prvku. Právě v malých zahradách nabízejí cesty šanci, jak omezenému prostoru dodat zdání rozlehlosti …
Cesty plné květů (PROVOBIS) Cesty plné květů
Přírodní kámen jako dlažební materiál pro zahradní cesty se ukládá do štěrkového lože, které je ideálním podložím pro polštářovité skalničky …
PRO VOBIS, s.r.o. | 20.07. 2011