Léto patří ještěrkám (ATELIER PAPILIO) Léto patří ještěrkám
Dříve jsme mohli ještěrku obecnou zahlédnout kolem živých plotů, při okrajích cest a na plotech. Dnes z některých oblastí zcela vymizela. Přírodně pojaté zahrady jí však nabízejí nový prostor pro spokojený život …
Hlízy mečíků Listopad v zahradě (1)
Ošetřujeme hlízy mečíků Mečíky vyjmuté ze země již v říjnu stihly zatáhnout hlízy. Před mrazem je uschováme do mrazuvzdorné větrané místnosti, kde teploty dosahují 5 - 10 °C. Všechny staré a poškozené hlízy vytřídíme, zdravé očistíme a před uskladněním …
HomeDeco SMP a.s. | 26.10. 2007
Listopad v zahradě Listopad v zahradě (2)
Okrasné dřeviny na podzim Jakmile opadá všechno listí, nakypříme půdu pod okrasnými keři. Použijeme přitom rycí vidle, které minimálně poškodí kořenové vlášení při povrchu země. Listí spadané pod keři zapravíme při rytí do země, časem zetlí a obohatí …
HomeDeco SMP a.s. | 26.10. 2007
Motýli Motýli
V paprscích jarního slunce už raší listy stromů a keřů, nad zemí se objevují první květy cibulovin. A najednou se mírným jarním povětřím třepetá žluťásek a usedá na květ sasanky. První okřídlení návštěvníci se už vydali za nektarem. Pokud jste pro …
Motýli: Babočka admirál Motýli: Babočka admirál
Babočka admirál (Vanessa atalanta) je nezaměnitelná a u nás téměř všudypřítomná. Spíše než na květinách však hejna admirálů koncem léta a na podzim spatříte na spadaném ovoci …
Motýli: Babočka paví oko Motýli: Babočka paví oko
Babočka paví oko (Inachis io) je jeden z našich nejběžnějších motýlů. Vyskytuje se prakticky všude, nejen v nížinách, ale i v horách, na venkově i ve městech. Kromě malých nároků na prostředí mu pomáhá k hojnému výskytu i to, že černé chlupaté housenky …
Motýli: Dlouhozobka svízelová Motýli: Dlouhozobka svízelová
Na rozdíl od ostatních lišajů létají dlouhozobky přes den, dokonce s oblibou v největším horku okolo poledne. A na rozdíl od většiny ostatních motýlů na květ vůbec nemusí usednout – nektar sají dlouhými sosáky v letu jako kolibříci …
Motýli: Otakárek fenyklový Motýli: Otakárek fenyklový
Housenka, kterou byste neměli přehlédnout. Nejenže je nápadně zbarvená, patří také jednomu z našich největších a nejkrásnějších motýlů – otakárku fenyklovému (Papilio machaon) …
Motýli: Žluťásek řešetlákový Motýli: Žluťásek řešetlákový
Kromě charakteristické barvy, která však po zimě může být vybledlá až skoro do běla, upoutá u žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni) pozornost tvar křídel, která vybíhají v ostré hroty …
Mravenci Mravenci - jak se jich zbavit
Mravenci jsou užiteční, protože na svém jídelníčku mají mnoho škodlivých druhů hmyzu. Když se však vydávají hledat sladkou potravu na zahradě, ve skleníku či v bytě, mohou být na obtíž …
Noční život na zahradě: ježek Noční život na zahradě
Četní obyvatelé zahrad vylézají ze svých úkrytů až po západu slunce. K životu ve tmě jim slouží několik překvapivých triků …
Splašková odpadní vody - černá voda Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
Původ, druhy, vlastnosti a čištění odpadní vody Odpadní voda je voda, která je změněna použitím, a všechna voda odvedená do kanalizace. Může to být splašková odpadní voda, odpadní voda z komerčních provozů, kondenzát a dešťová voda odváděná vnitřní …
Vydavatelství ERA | 20.11. 2008
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
Chemické vlastnosti odpadní vody Chemické složení odpadní vody nelze jednoznačně určit. Odpadní voda obsahuje organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemožné určit obecně platné složení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých …
Vydavatelství ERA | 21.11. 2008
Odvodnění staveb - voštinové bloky AS-NIDAPLAST (ASIO) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (1)
Voštinové bloky Pro snížení odtoku dešťové vody lze využít také bloky, které jsou vyrobeny z plastické hmoty. Bloky jsou vyrobeny ze svisle umístěných šestibokých prvků (trubek). Voda se do dutin dostává zaplavením ze vstupní šachty, pomalý průtok dutinami …
Vydavatelství ERA | 05.12. 2008
Odvodnění staveb - tunelový systém AS Krecht (ASIO) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (2)
Horizontální akumulace a vsakování Tunelový systém AS KRECHT se skládá z lehké plastové půlkruhové schránky (schránek) s kapacitou, která má dostatečný akumulační objem a umožňuje pronikaní dešťové vody do půdy. Systém je vyroben z recyklovatelného HDPE …
Vydavatelství ERA | 08.12. 2008
Odvodnění staveb - vsakovací šachta (ERA) Odvodnění staveb - akumulace a vsakování podzemními prostorovými prvky (3)
Hlubinné vsakování – šachty a studny Další možností snížení odtoku je hlubinné vsakování. Dešťová voda se svádí do vsakovací šachty nebo vsakovací studny. Toto řešení se navrhuje tam, kde je dešťovou vodu nutno odvádět potrubím a přivést ji k vsakovacímu …
Vydavatelství ERA | 09.12. 2008
Odvodnění staveb - lapač střešních splavenin (GLYNWED) Odvodnění staveb - lapače střešních splavenin
Lapače střešních splavenin se používají pro zachycení úlomků krytiny, písku, mechu apod., splavených dešťovou vodou ze střech. K tomuto účelu jsou uvnitř opatřeny vyjímatelným košem. Osazují se v úrovni terénu na vnějších dešťových odpadních potrubích …
Vydavatelství ERA | 27.11. 2008
Odvodnění staveb - střešní vtok (TOPWET) Odvodnění staveb - střešní vtoky, odvodňovací žlaby
Střešní vtoky jsou armatury bez zápachové uzávěrky, které umožňují vodotěsné napojení střešní krytiny na vnitřní kanalizaci. Podle způsobu osazení a požadavku na bezpečnost střechy se používají různá konstrukční řešení vtoků. Speciální typy vtoků …
Vydavatelství ERA | 02.12. 2008
Odvodnění staveb - plastové kanalizační potrubí Odvodnění staveb - uložení potrubí
Ukládání potrubí se musí provádět podle montážních pravidel výrobce trub a tvarovek …
Vydavatelství ERA | 23.11. 2008
Odvodnění staveb: dvorní vpusť (MEA) Odvodnění staveb - vpusti
Vpusti se zřizují pro odvodnění podlah v místnostech, dvorů, komunikací apod. Na vnitřní kanalizaci se používají podlahové, dvorní, uliční nebo žlábkové vpusti …
Vydavatelství ERA | 24.11. 2008