Včelstvo: včela medonosná (BRÁZDA) Včelstvo - savec složený z mnoha těl (1)
Některé vlastnosti, kterými se vyznačují savci, nacházíme také superorganizmu včelstva. Podle všech standardních kritérií jsou včely medonosné hmyz. Od doby jejich prvního výskytu, který se odhaduje na dobu před 30 milióny let, o tom dosud nikdo nepochyboval …
Včela medonosná žije v koloniích, které čítají v létě 50 000 a v zimě 20 000 jedinců (BRÁZDA) Včelstvo - savec složený z mnoha těl (2)
Řízení pomocí zpětné vazby je důležitý znak všech živých organizmů. Každý organizmus velmi přesně řídí své „vnitřní prostředí“. Při tom jsou přenosy energie, hmoty a informací uvnitř organizmu nastaveny na odpovídající hodnotu. Tělesná teplota …
Včely - lékárna skrytá v úlu (PIXABAY) Včely - lékárna skrytá v úlu
Včely dodávají člověku nejen med. Produkují také léčivé látky v podobě nashromážděného pylu, včelí tmel neboli propolis a mateří kašičku známou pod označením Gelée royale …
Vegetační střecha - ozeleněné střechy (STAVCOM) Vegetační střecha
Vegetační střecha (obrácená zelená střecha) se skládá z vegetačního souvrství nad konstrukcí střechy, které zajišťuje nepropustnost střechy. Je srovnatelná s běžnými venkovními plochami a potřebuje přirozeně odpovídající péči …
Vydavatelství ERA | 04.12. 2008
Voda - moře Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (1)
Voda je základem pozemského života. Bez jídla lze žít poměrně dlouhou dobu, bez vody málokdo vydrží déle než 48 hodin. Naše tělo tvoří ze 70% voda. Chybí-li tělu 1% vody, začne mít pocit žízně. Při ztrátě 5% dostává slabou horečku, při ztrátě 10% se …
Vydavatelství ERA | 04.01. 2009
Voda - sladkovodní voda, řeka Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)
Druhy vod Přírodní vody Přírodní vodu je možné rozdělit do čtyř základních skupin: vodu prostou, minerální, slanou a brakchickou …
Vydavatelství ERA | 06.01. 2009
Voda - voda v kapalném a tuhém skupenství Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (3)
Fyzikální vlastnosti vody Voda mrzne a led taje při 0 °C. Při 4 °C dosahuje své největší hustoty a tím i nejmenšího objemu. Rozpíná se jak při dalším ochlazování, tak i při ohřívání. Tento jev, vyskytující se výhradně u vody, se nazývá anomálie vody …
Vydavatelství ERA | 07.01. 2009
Vodovod a kanalizace: litinové trouby (NEUMANN'S) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
Kovové materiály Litina V rozvodech zdravotnětechnických instalací se může použít potrubí z šedé a šedé nelegované litiny. Pro rozvod tlakové vody se používají tlakové litinové trouby ze šedé litiny. Pro kanalizaci je možno použít odpadní litinové trouby …
Vydavatelství ERA | 12.01. 2009
Vodovod a kanalizace: měděné potrubí (TOPENIVODAPLYN) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
Měď Materiál má při povoleném složení dopravované vody, dodržení technických podmínek montáže a dodržení povolených rychlostí protékající vody výborné vlastnosti. Podmínkou je dodržení zásady správného návrhu, montáže (nekombinují se různé kovové …
Vydavatelství ERA | 13.01. 2009
Vodovod a kanalizace: kameninové trouby (STEINZEUG) Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
Silikátové a přírodní materiály Materiály se vyznačují dlouhou životností a odolností proti působení dopravovaných látek. Nevýhodou je vysoká hmotnost, nevýhodné mechanické vlastnosti a pracnost při spojování …
Vydavatelství ERA | 14.01. 2009
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)
Plasty a vrstvená potrubí Plastová potrubí jsou hydraulicky hladká potrubí, která nejsou při běžném složení protékající pitné vody náchylná k inkrustacím ani k plošné nebo důlkové korozi. Protože výrobci plastových materiálů se snaží své výrobky přizpůsobit …
Vydavatelství ERA | 16.01. 2009
Vodovod a kanalizace - vrtaná studna a schéma zásobování vodou (ERA) Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
Vlastním zdrojem vody se většinou rozumí studna. Studny mají být upraveny tak, aby se snadno udržovalo zařízení, které je v nich vloženo. Povrch kolem studní a rozrušená zemina v okolí musí být upraveny tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody průsakem z okolního …
Vydavatelství ERA | 22.01. 2009
Vodovod a kanalizace: domovní vodoměr TT-DS TBR (TECHTRADETT) Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pokud není vodoměr osazen, pak je přípojka až po hlavní domovní uzávěr připojené nemovitosti. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je součástí …
Vydavatelství ERA | 20.01. 2009
Výběr bonsají Výběr a péče o bonsai
Při nákupu si nejprve bonsai dobře prohlédneme - zda nechřadne a nemá příliš mnoho suchých větviček. Vzhled a vitalita je důležitá. Vybíráme jen rostliny, které vypadají zdravě. Užitečné je zjistit, jak dlouho je rostlina v misce pěstována. Minimálně by …
Vyhlášky k provedení stavebního zákona
Ani nový stavební zákon se neobejde bez právních předpisů k jeho provedení, eventuálně úzce souvisejících. Kolekce těch, o nichž se sluší mít alespoň základní povědomí, sestávající z již dříve účinných a stále platných (!), jakož i „kousků“ …
Vydavatelství ERA | 16.01. 2008