Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Funkce listů
Funkce listů Mezi základní funkce listu patří fotosyntéza, transpirace a výměna vzduchu mezi rostlinou a prostředím. Opadem listů se rovněž rostlina chrání před nadměrným výparem vody v zimě, kdy by nebyla schopna ztráty doplňovat …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:33
List - fylom
List - fylom List je postranní, většinou plochý, zelený orgán, který se zakládá exogenně na vzrostném vrcholu stonku. Listy do své konečně velikosti a tvaru dorůstají v poměrně krátké časové době. Morfologicky bývá list rozlišen …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:32
Jetel luční - květ a list Listová čepel - lamina
Dlanitě složené listy - folium palmatum Dlanitě složené listy jsou složené z lístků paprsčitě vyrůstajících z volného konce řapíku. Podle počtu lístků rozlišujeme list: - trojčetný ( Trifolium pratense) - pětičetný ( Potentilla …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:46
Listová pochva - vagina
Rozpoznávací znaky mezi tvarem a velikostí oušek a jazýčků u obilovin Pšenice má malá ochmýřená ouška a krátký, na okraji vroubkovaný jazýček. Žito má malá, ale neochmýřená ouška a krátký, na okraji pilovitý jazýček. Ječmen …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:57
Listové formace
Děloha (cotyledones) Dělohy se svým tvarem většinou liší od prvních pravých listů. Podle toho jestli jsou při klíčení dělohy vynášeny nad povrch půdy nebo zůstávají pod zemí se rozlišuje epigeické klíčení a hypogeické klíčení. …
Miloš Krump | 10.01. 2013 17:06
Listy asymetrické
Asymetrické listy Asymetrické listy jsou poloviny čepele rozdělené hlavním nervem. Nemají stejný tvar a zpravidla též jedna polovina čepele přisedá k řapíku o něco výše než druhá. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:46
Listy celokrajné
Celokrajné listy Celokrajné listy mají hladký, celistvý okraj čepele bez jakýchkoliv zářezů. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:47
Listy čárkovité
Čárkovité listy Čárkovité listy jsou listy s mnohokrát větší délkou než šířkou. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:48
Listy dlanitě laločnaté
Dlanitě laločnaté listy Dlanitě laločnaté listy mají dlanitou nervaturu a čepel vybíhá v dlanitě rozložené laloky. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:51
Listy dlanitě složené
Dlanitě složené listy Dlanitě složené listy jsou listy, kdy je list složen z několika samostatných lístků přisedajících k řapíku v témže místě. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:52
Listy kopinaté
Kopinaté listy Kopinaté listy jsou listy složené alespoň 3 krát větší délkou než šířkou. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:55
Listy kosníkovité
Kosníkové listy Kosníkové listy mají čepel obrysu kosočtverečného až kosodélkníkovitého. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:56
Dub zimní - podzimní listy Listy laločnaté
Laločnatý list Laločnatý list je list, kdy čepel vybíhá na obvodu v laloky. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 15:59
Listy lichozpeřené
Lichozpeřené listy Lichozpeřené listy jsou listy, kdy list je rozdělen v jednotlivé lístky přisedající k listovému vřetenu. Jejich počet je lichý, na konci pak stojí koncový lístek. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:01
Listy ostnitě pilovité
Ostnitě pilovité listy Ostnitě pilovité listy mají na obvodu zuby vybíhající v tenké ostny. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:03
Listy pilovité
Pilovité listy Pilovité listy jsou listy, kdy čepel má na obvodu špičaté zuby. U dvakrát pilovitých zubů jsou hrubé zářezy ještě samy špičatě zubaté. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:06
Jeřáb oskeruše - listy Listy složené
Listy složené Složený list je list, který se skládá ze 2, ze 3, ze 4, nebo 5 až 15 - 16 - někdy i více samostatných lístků. Například Jeřáb oskeruše má až 21 jednotlivých lístků. Sorbus domestica var pyriformis - jeřáb oskeruše …
YOS | 10.12. 2014 21:26
Lípa - spadané lisí na podzim Listy srdčité
Lípa - Tilia …
Miloš Vymazal | 07.12. 2009 12:56
Listy střídavé
Střídavé listy Střídavé listy jsou postaveny na ose ve spirále. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:08
Listy sudozpeřené
Sudozpeřené listy Sudozpeřené listy jsou složeny ze sudého počtu lístků přisedajících ke společnému vřeteni. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:09
Listy trojčetné
Listy trojčetné Trojčetné listy jsou složeny ze 3 lístků přisedajících k řapíku v témže místě. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 21:26
Habr obecný - podzimní listy Listy vejčitě kopinaté
Habr obecný - Carpinus betulus …
Miloš Vymazal | 07.12. 2009 13:36
Listy vstřícné
Vstřícné listy Vstřícné listy jsou postaveny ve dvojicích proti sobě …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:14
Listy zpeřené
Zpeřené listy Zpeřené listy jsou složeny z více lístků, které přisedají párovitě nebo střídavě na společné vřeteno. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:15
Listy zubaté
Zubaté listy Zubaté listy mají na obvodu tupě zaokrouhlené zářezy do čepele. …
Miloš Krump | 10.12. 2014 16:16
Metamorfózy listu
Metamorfózy listu Mezi tzv. modifikace, či metamorfózy listů patří: - cibule, což jsou zdužnatělé orgány pouze listového či stonkového charakteru • plná (je složená z jednoho dužnatého listu, např. Allium ursinum) • sukničná …
Miloš Krump | 10.01. 2013 17:07
Palisty - stipualae
Palisty - stipualae Palisty představují párové výrůstky na bázi listové čepele a řapíku. U některých rostlin nejsou palisty vůbec vyvinuty nebo záhy opadávají. Palisty lze rozdělit na: - opadavé ( Prunus avium) - prchavé, jež opadávají …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:47
Postavení listů na stonku - fylotaxie
Postavení listů na stonku - fylotaxie Listy vyrůstají na stonku v určitém uspořádání, které jsou typické pro daný rostlinný druh. Postavení listu na stonku se rozlišuje: - nepravidelné, které patří mezi vývojově původní ( Lycopodium …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:59
Řapík - petiolus
Podle tvaru se řapík rozděluje na: - oblý - polooblý - hranatý - úzce pruhovitý - žlábkovitý - křídlatý - nadmutý …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:35
Velikost listů
Velikost listů Velikost listů je značně rozdílná. U některých palem z rodu Raphia dosahují listy velikosti až 20 m. Zvláštní a velké listy jsou typické např. pro Victoria regia, kde průměr čepele dosahuje až 2 m a obvod listu až 6 …
Miloš Krump | 10.01. 2013 16:34