Obrázek Téma / FórumPoslední příspěvek
Réva vinná Réva - Vitis
Réva - Vitis Rod Vitis zahrnuje jednodomé nebo dvoudomé opadavé liány z čeledi Vitaceae s přidržujícími se úponkami. Větve révy jsou v nodech ztlustlé a duté, vyznačují se hnědou dření. Borka je odlupčivá v dlouhých pruzích. Listy …
Miloš Krump | 12.05. 2016 18:41
Reveň kadeřavá Reveň - Rheum
Reveň - Rheum Do rodu Rheum patří asi 50 druhů oddenkatých, často však robustních nebo na bázi dřevnatějících trvalek, které osidlují celou řadu stanovišť od podmáčených luk a okrajů vodních toků až po křovinaté porosty a skalnaté …
Miloš Krump | 06.05. 2012 21:14