latinský názevčeský název
Kadua
Kaempferia
kempferie
Kaisupeea
Kalanchoe
kalanchoe
Kalimeris
Kaliphora
Kallstroemia
Kallymenia
Kallymeniopsis
Kalmia
mamota
Kalmiopsis
mamotěnka
Kalopanax
kalopanax
Kanaloa
Karwinskia
Keckiella
Kelloggia
Kelseya
Kengia
Kennedia
kenedie
Kentrosphaera
Keratococcus
Kerria
zákula
Keteleeria
ketelerka
Keysseria
Khaya
khaja
Kiaeria
Kickxia
úporek
Kigelia
kigélie
Kindbergia
Kirchneriella
Klebsormidium
Kleinhovia
kleinhovie
Kleinia
kleinie
Knautia
chrastavec
Kneuckeria
Kniphofia
kniphofie
Koanophyllon
Kobresia
tuřička
Koeberlinia
Koeleria
smělek
Koellensteinia
Koelreuteria
svitel
Koenigia
Kohleria
kohlerie
Kochia
Kokia
Kolkwitzia
kolkvície
Kopsia
Kopsiopsis
Korthalsella