Fotografie: Anemone nemorosa (Encyklopedie rostlin)

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush' (sasanka hajní) - květy, květenství

Anemone nemorosa Glenroy Blush (sasanka hajní)

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush'

sasanka hajní

květy, květenství

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush'  sasanka hajní květy, květenství

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush'

sasanka hajní

květy, květenství

Anemone nemorosa  'Glenroy Blush'  sasanka hajní květy, květenství

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush'

sasanka hajní

květy, květenství

Anemone nemorosa   'Glenroy Blush'  sasanka hajní květy, květenství

Anemone nemorosa 'Glenroy Blush'

sasanka hajní

listy

Anemone nemorosa    'Glenroy Blush'  sasanka hajní listy