cz
Bělochoroš hořký (Postia stiptica)
Bělochoroš hořký (Postia stiptica)
cz
Bělochoroš hořký (Postia stiptic)
Bělochoroš hořký (Postia stiptic)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
Březovník obecný (Piptoporus betulinus)
cz
Dřevokazné houby 1
Dřevokazné houby 1
cz
Dřevokazné houby 2
Dřevokazné houby 2
cz
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
Dřevomor kořenový (Kretzschmaria deusta)
cz
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
cz
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
Choroš šupinatý (Polyporus squamosus)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
Klanolístka obecná (Schizophyllum commune)
cz
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
cz
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
Klihatka černá (Bulgaria inquinans)
cz
Lesklokorka (Ganoderma)
Lesklokorka (Ganoderma)
cz
Lesklokorka (Ganoderma)
Lesklokorka (Ganoderma)
cz
Ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
Ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
cz
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
Ohňovec smrkový (Phellinus chrysoloma)
cz
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
cz
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa)
cz
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
cz
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
Outkovka pestrá (Trametes versicolor)
cz
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)
cz
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)
cz
Plamenička sametonohá (Flammulina velutipes)
Plamenička sametonohá (Flammulina velutipes)
cz
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
Plstnateček severský (Climacocystis borealis)
cz
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
Rezavec kmenový (Inonotus dryophilus)
cz
Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
Sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
cz
Síťkovec dubový (Daedalea quercina)
Síťkovec dubový (Daedalea quercina)
cz
Troudnatec kopytový (Fomes fomentarius)
Troudnatec kopytový (Fomes fomentarius)
cz
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
cz
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)
cz
Václavka smrková (Armillaria ostoyae)
Václavka smrková (Armillaria ostoyae)