Ing. Miloš Krump: Vrabečnice roční - Thymelaea passerina
Synonyma: Passerina annua

Další názvy: vrabečnice úpolní

Vrabečnice roční - semena

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Vrabečnice roční - semena (Thymelaea passerina)
Vrabečnice roční - semena (Thymelaea passerina)