Ing. Miloš Krump: Liliovník - Liriodendron
Další názvy: liliovník, lyriovník, lyrovník
Do rodu Liriodendron patří opadavé stromy z čeledi Magnoliaceae s hluboce brázditou borkou.
Letorosty slabě hranaté a lysé. Pupeny jsou krátce stopkaté a smáčklé, kryté 2 vejčitými palisty. Listy jsou střídavé, jednoduché se 4 až 6 laloky, na vrcholu jsou uťaté nebo vykrojené, dlouze řapíkaté s opadavými palisty. Oboupohlavné květy vyrůstají jednotlivě na koncích letorostů. Plodem jsou semenné nažky s kýlnatým žebrem křídla. Souplodítvar šišky.

Do rodu Liriodendron patří Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý) a Liriodendron chinense (liliovník čínský).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
cz
Liliovník tulipánokvětý - květ (Liriodendron tulipifera)
Liliovník tulipánokvětý - květ (Liriodendron tulipifera)