Ing. Miloš Krump: Jabloň lesní - Malus sylvestris
Synonyma: Malus malus, Pyrus malus

Malus sylvestris je 4 až 8 m vysoký strom z čeledi Rosaceae s krátkým kmenem a širokou korunou. Borka je zelenohnědá, později šedohnědá, později podílně rozpraskaná a šupinovitě odlupčivá. Dřevo je pórovité, s narůžovělou bělí a červenohnědým jádrem. Letorosty jsou červenohnědé, na konci pak zpravidla bělavě plstnaté a lysé. Pupeny kuželovitévejcovitě kuželovité, tupé, červenohnědé, husté bíle chlupaté.
Listy jsou široce eliptickéokrouhle vejčité, pilovité až vroubkovaně pilovité, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu světlejší.
Malus sylvestris kvete v květnu. Květy vyrůstají v chudokvětých chocholících a jsou bílé, na spodní straně růžové.
Plodem je 2 až 3 cm velká kulovitá žlutá nebo červená malvice s kyselou dužninou a s dřevnatou asi 1,5 až 2,5 cm dlouhou stopkou. Semena jsou asi 5 až 7 mm dlouhá, zploštěla vejcovitá, na bázi špičatá.

Malus sylvestris roste roztroušeně téměř po celé Evropě, zasahuje také do Malé Asie a západní části Sibiře.

V České republice se vyskytuje po celém území jako součást křovinatých porostů od nižších poloh až do podhorských oblastí.

Z hlediska pěstování je Malus sylvestris světlomilnou dřevinou. Má střední nároky na vláhu, snáší poměrně dobře suchá stanoviště, snese i silnější mrazy.

Je rovněž považována za medonosnou dřevinu, plody jsou potravou pro ptactvo či lesní zvěř. Dřevo nachází uplatnění ve stolařství a řezbářství. V ovocnářství se používá jako podnož.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.