Ing. Miloš Krump: Hrušeň polnička - Pyrus pyraster
Další názvy: hrušeň planá

Pyrus pyraster je 5 až 20 m vysoký strom z čeledi Rosaceae s průběžným kmenem a odstálými větvemi. Borka je šedohnědá, později destičkovitě rozpraskaná. Dřevo je lesklé, pórovité, tvrdé, málo sesychané a růžovohnědé.
Letorosty jsou většinou lysé, hnědé a lesklé. Pupeny lysé, kuželovité až vejcovité, tmavohnědé zbarvené.
Listy jsou vejčité až okrouhle vejčité, asi 2, 5 až 5 cm dlouhé, jemně pilovité až celokrajné, na líci leskle tmavozelené, na rubu světle zelené.
Pyrus pyraster kvete v dubnu až květnu. Květy jsou bílé asi 2,5 až 3,5 cm velké a jsou umístěny do vzpřímených okolíků po 6 až 10 květech.
Plody jsou kulovité malvice. Semeno je zploštělé, vejcovité, na bázi špičaté a asi 5 až 8 mm dlouhé.

Z hlediska výskytu zaujímá střední a jižní Evropu, dále pak zasahuje do Malé Asie.

V České republice se vyskytuje v teplých oblastech jako součást lesostepních křovinatých strání.

Z hlediska pěstování jde o světlomilný druh, který se vyznačuje vysokými nároky na teplo, je velice citlivá na nízké teploty než např. jabloň.

Dřevo z Pyrus pyraster nachází uplatnění zejména v řezbářství či nábytkářství. Je rovněž také medonosnou dřevinou, plody jsou potravou pro zvěř či ptactvo. V ovocnářství se využívá jako podnož.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.