Ing. Miloš Krump: Rojovník - Ledum
Rod Ledum náleží do čeledi Ericaceae. Patří sem vždyzelené, aromatické hustě větvené keře. Listy jsou kožovité, střídavé, celokrajné, na rubu plstnaté nebo žláznaté. Bílé, 5četné květy vyrůstají v koncových okolících. Plodem je pětipouzdrá tobolka, která obsahuje drobná semena.

Do tohoto rodu patří např.:
-    Ledum palustre (rojovník bahenní)
-    Ledum groenlandicum (rojovník grónský)
-    Ledum nipponicum (rojovník nipponský)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Ledum palustre - rojovník bahenní Ledum - rojovník
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité Stálezelené, hustě větvené nízké keře, listy jsou silně aromatické, střídavé, krátce řapíkaté, celokrajné, okraj často podvinutý, květy malé, bílé, 5četné, v konečných okolících, tyčinek 5–10, plody jsou tobolky …
Computer Press, a.s. | 04.11. 2008