Zdena: Psárka luční - Alopecurus pratensis
Čeleď: Poaceae - lipnicovité

Psárka luční (Alopecurus pratensis) je vysoká, slabě trsnatá luční tráva která je ceněna jako pícnina. Je jedním ze čtyř druhů rodu psárka rostoucích v České republice.

Nejčastěji vyrůstá na vlhkých loukách a pastvinách rozprostřených na hlubokých, převážně jílovitých úživných půdách, od nížin až po horské oblasti. Je dominantním druhem zaplavovaných aluviálních luk. Snáší bez problémů dlouho ležící sníh i velké mrazy, stejně jako vysoké letní teploty. Na našem území je zcela běžným druhem, nejčastěji se vyskytuje např. ve společenstvech svazů Deschampsion cespitosae.

Zdroj textu Wikipedie
cz
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
cz
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
cz
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
cz
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
cz
Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Psárka luční (Alopecurus pratensis)