cz
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná - květ (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná - list (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná - list (Viburnum erosum)
cz
Kalina vykousaná - větévka s listy (Viburnum erosum)
Kalina vykousaná - větévka s listy (Viburnum erosum)