Ing. Miloš Krump: Typy ovocných školek
Ovocné školky lze dělit podle:
- doby trvání na stanovišti (trvalé a dočasné)
- výrobního zaměření (podnožové, produkční, výukové a výzkumné)
Editoval krumpold (06.11. 2016 11:05:28)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Podle doby trvání na stanovišti:
1) Školky trvalé:
Trvalé školky jsou na pozemku více let. Nevýhoda však spočívá především v jednostranném vyčerpání živin z půdy a v celkové únavě půdy. Vzniká zde i nebezpečí rozšíření chorob a škůdců.

2) Školky dočasné:
Dočasné školky zůstávají na pozemku po dobu jednoho pěstitelského cyklu. Po vydobytí ovocné sadby se školka zruší a zakládá se na jiném vhodném pozemku.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Podle výrobního zaměření:
1) Školky podnožové:
Podnožové školky jsou takové školky, kde se pěstují jen podnože pro školky produkční.

2) Školky produkční:
Produkční školky mají za úkol vypěstovat jakostní sadbový materiál (stromky, keře) v požadovaném složení druhů. odrůd či pěstitelských tvarů.

3) Školky výukové:
Výukové, nebo též i tzv. demonstrační školky slouží především k výuce školkařství a nejčastěji jsou zřizovány u zahradnických škol.

4) Školky výzkumné:
Výzkumné školky slouží zejména šlechtitelským stanicím pro ovocnářský výzkum.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.