Ing. Miloš Krump: Farmakognosie
- zabývá se přírodními látkami používanými při přípravě léků (tj. drogami, jejich hlavními znaky a vlastnostmi či možnostmi využití v lékařství)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.