Ing. Miloš Krump: Alkaloidy
- dusíkaté sloučeniny zásadité povahy
- mají silné fyziologické účinky jak na lidský tak i živočišný organismus
- mohou být léčivy nebo prudkými jedy
- čeledi bohaté na alkaloidy jsou např. Solanaceae či Papaveraceae
- v rostlinách vznikají přeměnami jednotlivých aminokyselin a aldehydů
- dobře se rozpouští v ethanolu či v organických rozpouštědlech (špatně ve vodě)

Příklady
Všechny druhy blínu jsou velice jedovaté, obsahují jedovaté alkaloidy.
Hyoscyamus aureus - blín zlatý

Hyoscyamus aureus - blín zlatý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.