Ing. Miloš Krump: Odvar
- výluh drogy za tepla
- rostlinné části se dají do vody s normální teplotou, potom se uvedou do varu
- nakonec se scedí

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.