Ing. Miloš Krump: Konopí - Cannabis
Rod Cannabis náleží do čeledi Cannabaceae. Tento rod je zastoupen jednoletými a dvoudomými rostlinami. Kořen je kůlový a dosahuje hloubky až 2 m. lodyha je přímá, lysá nebo chlupatá, většinou čtyř až šestihranná, dosahuje výšky až 6 m. Listy jsou dlouze řapíkaté s vytrvalými palisty, na bázi lodyhy vstřícné, výše pak střídavé, na líci tmavě až šedozelené, drsné, na rubu chlupaté až olysalé, šedavě zelené a slaběji drsné. Samčí rostliny jsou méně vzrůstné, mají světlejší listy a dozrávají o 4 až 6 týdnů dříve než samičí rostliny. Květy na nich vyrůstají v řídkých úžlabních či vrcholových latách. Samičí rostliny jsou vzrůstné, více olistěné a temně zelené.

Mezi zástupce rodu Cannabis patří např.¨
- Cannabis sativa (konopí seté)
- Cannabis indica (konopí indické)
- Cannabis ruderalis (konopí rumištní)
Cannabis sativa - konopí seté

Cannabis sativa - konopí seté

Cannabis sativa - konopí seté

Cannabis sativa - konopí seté


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Cannabis - konopí Cannabis - konopí
Historie marihuany Po dlouhou dobu se nevědělo, do které rodiny konopí (Cannabis) zařadit. nejprve byla marihuana přidělena k rodině Urticaceae, což jsou kopřivy, později Moraceae. Teď je ale konopí ve zvláštní rodině druhu Cannabinaceae. Tato rodina má má pouze …
Semena-marihuany.cz | 16.08. 2011