Ing. Miloš Krump: Kauliflorie
Kauliflorie je schopnost některých tropických stromů vytvářet květenství, plody a květy přímo na hlavních větvích či kmeni.
Ceratonia siliqua - rohovník obecný - v květu

Ceratonia siliqua - rohovník obecný - v květu

Ceratonia siliqua - rohovník obecný

Ceratonia siliqua - rohovník obecný


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.