Ing. Miloš Krump: Krvokvět - Haemanthus
Další názvy: bělokvět

Synonyma: Diacles, Gyaxis, Leucodesmis, Melicho, Perihemia, Serena

Do rodu Haemanthus patří asi 60 druhů, jež náleží do čeledi Amaryllidaceae. Zástupci z této čeledi vytváří pevné podlouhlé masité listy, které u některých druhů v období klidu zcela, u jiných jen částečně zatahují. Květenství se vytváří v podobě hustých, nápadných okolíků složených z velkého množství drobných bílých, oranžových nebo červených květů.

Mezi zástupce rodu Haemanthus patří např.:
- Haemanthus albiflos (krvokvět bělokvětý)
- Haemanthus coccineus (krvokvět šarlatový)
- Haemanthus katharinae (krvokvět natalský)
Haemanthus albiflos - krvokvět bělokvětý

Haemanthus albiflos - krvokvět bělokvětý

Haemanthus katharinae - krvokvět Kateřinin - květ

Haemanthus katharinae - krvokvět Kateřinin - květ


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Haemanthus albiflos - krvokvět bělokvětý Haemanthus albiflos - krvokvět bělokvětý
Název rostliny Haemanthus je odvozen z řeckého haima, což znamená krev a anthos, což znamená květ - krvokvět, odkazující na červené květy většiny druhů. Albiflos, odkazuje na bílé květy tohoto konkrétního druhu …
PaleteGarden | 04.03. 2009